RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PODLEGAJĄCEGO ZBIÓRCE Z GOE