Rozmowy z rządem zostały zawieszone. Porozumienie nie zostało podpisane.