Przypominamy, że na czas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów, były ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych. Rada Rodziców i Samorząd Szkolny pozytywnie zaopiniowały dodatkowe dni wolne we wrześniu 2018 roku.