Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dzień 02.05.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.