19 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Pacynie odbyły się III Targi Edukacyjne. Uczestnikami targów w tym roku szkolnym byli uczniowie
kl. VII – VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum oraz  rodzice uczniów. Głównym celem targów było przedstawienie ofert edukacyjnych szkół średnich i zawodowych na rok szkolny 2019/2020.
W tym roku szkolnym przyjechało do nas 11 Szkół : z Gostynina, Gąbina, Kutna, Płocka, Żychlina, Zduńskiej Dąbrowy i Mieczysławowa.  Po otwarciu Targów przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pacynie p. Jarosława Komara, szkoły zaprezentowały swoje oferty edukacyjne. Każda z nich przedstawiła  prezentację  multimedialną i pokazała się, z najlepszej strony. Na stoiskach  można było zapoznać się z folderami, ulotkami i uzyskać wiele cennych informacji  o konkretnej szkole. Były pokazy, doświadczenia a nawet musztra wojskowa. W ekipach promujących szkoły średnie i zawodowe było wielu  absolwentów naszej szkoły. Odbyły się rozmowy pomiędzy obecnymi uczniami szkoły w Pacynie a absolwentami. Uczestnicy targów rozmawiali, wymieniali informacje, doświadczenia i spostrzeżenia. Odpowiadali na pytania zainteresowanych. Podczas targów panowała bardzo ciepła i życzliwa atmosfera. Miłym akcentem było częstowanie przez przybyłych cukierkami       oraz własnoręcznie upieczonymi przez uczniów pysznymi ciasteczkami. Rozdawane były różne gadżety, promujące daną szkołę. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i były bardzo potrzebne, gdyż uczestnictwo  w targach pomogło przyjrzeć się bliżej ofertom edukacyjnym  poszczególnych szkół i dać możliwość  niezdecydowanym jeszcze uczniom kończącym naszą szkołę, podjąć jak najlepszą decyzję, dotyczącą wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.  Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym szkołom, naszym rodzicom  i uczniom za udział w tegorocznych Targach. Zapraszamy za rok na kolejne spotkanie.

  Autor: Bogumiła Łanda