Projekt "Teatralne spotkania" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.