Informacja dla rodziców/uczniów RODO – Zdalne Nauczanie

Informacja dla rodziców/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest- Szkoła Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie,  z siedzibą przy ul. Kopycińskiego 5, 09-541 Pacyna.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Damian Busler – informatyk; kontakt e – mail: iodo@pacyna.mazowsze.pl
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania (imię, nazwisko, klasa).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit e RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020, poz. 493).
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje platformy edukacyjne, narzędzia do e-learningu, oprogramowanie Microsoftu jak Microsoft Teams, Microsoft 365.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej  formy edukacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  – dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – prawo ich sprostowania,
  – prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top