Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p. Aleksandra Orzechowska, p. Beata Pietrykowska.
Nauczyciel wspomagający – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewelina Jasińska
Język niemiecki – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała
Fizyka – p. Nina Wilińska
Informatyka – p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Nina Wilińska, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog – p. Jacek Studziński
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewelina Jasińska.
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska, p. Teresa Russek
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar, p. Ewelina Jasińska, p. Tersa Russek.
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska, p. Halina Fudała
Doradztwo zawodowe – Jacek Studziński
Pedagog specjalny – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Psycholog – Monika Oleczek-Gawryłow.

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p. Aleksandra Orzechowska, p. Agnieszka Krysztofik.
Nauczyciel wspomagający – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewelina Jasińska
Język niemiecki – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała
Fizyka – p. Nina Wilińska
Informatyka – p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Nina Wilińska, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog – p. Jacek Studziński
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewelina Jasińska.
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska, p. Teresa Russek
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar, p. Ewelina Jasińska, p. Tersa Russek.
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska, p. Halina Fudała
Doradztwo zawodowe – Jacek Studziński
Pedagog specjalny – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Psycholog – Monika Oleczek-Gawryłow.

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p. Aleksandra Orzechowska
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewelina Jasińska
Język niemiecki – p. Patrycja Pawełkiewicz.
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała
Fizyka – p. Nina Wilińska
Informatyka – p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Nina Wilińska, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog – p. Jacek Studziński
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewelina Jasińska.
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska, p. Teresa Russek
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar, p. Ewelina Jasińska, p. Tersa Russek.
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska, p. Halina Fudała
Doradztwo zawodowe – Jacek Studziński

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p. Aleksandra Orzechowska, p.Wioletta Osmolak
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewelina Jasińska
Język niemiecki – p. Renata Sobczak
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała
Fizyka – p. Nina Wilińska
Informatyka – p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska, p. Nina Wilińska, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog – p. Jacek Studziński
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p.Halina Goliszewska
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska, p. Teresa Russek
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar, p. Ewelina Jasińska
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska, p. Halina Fudała
Doradztwo zawodowe – Wychowawcy

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p.Wioletta Osmolak
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewa Różalska
Język niemiecki – p. Renata Figurska
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar,  p. Mariola Studzińska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała,
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog, doradca zawodowy – p. Bogumiła Łanda
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p.Halina Goliszewska
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor – p. Jarosław Komar
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
nauczanie zintegrowane- p. Halina Cichosz, p.Jolanta Fabianowska, p.Anna Komar, p.Wioletta Osmolak
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Teresa Russek, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Ewa Różalska
Język niemiecki – p. Iwona Karasiewicz
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar,  p. Mariola Studzińska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia, WDR –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia, przyroda – p. Halina Fudała,
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz, p. Bożena Rachubińska, p. Małgorzata Skrzyńska
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, technika,  edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog, doradca zawodowy – p. Bogumiła Łanda
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p.Halina Goliszewska
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne – p.Halina Goliszewska, p. Anna Komar
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p. Agnieszka Krysztofik, p. Ewa Rutkowska

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Bożena Rachubińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Iwona Karasiewicz
Historia – p. Mariola Studzińska
Wiedza o społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Nina Wilińska
Chemia –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Fizyka – p. Włodzimierz Dylik
Informatyka – p. Bożena Rachubińska, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Wychowanie fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Logopeda- p. Dorota Migdalska
Koordynator ds. bezpieczeństwa- p.Halina Goliszewska
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –
p.Halina Goliszewska, p.Elżbieta Zarzycka
Świetlica- p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p.Elżbieta Zarzycka, p. Ewa Rutkowska

 

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Bożena Rachubińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Iwona Karasiewicz
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz, p. Jarosław Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –  p.Halina Goliszewska, p.Elżbieta Zarzycka
Świetlica- p. Halina Cichosz, p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p.Elżbieta Zarzycka, p. Ewa Rutkowska

 

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Bożena Rachubińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Marzena Sosińska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz, p.Jarosław Komar, p.Barbara Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar

Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –  p.Halina Goliszewska, p.Elżbieta Zarzycka

Świetlica- p. Halina Cichosz, p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p.Elżbieta Zarzycka

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek, p.Halina Okuniewska
Język polski – p. Bożena Rachubińska,  p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Marzena Sosińska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia –  p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz, p.Jarosław Komar, p.Barbara Komar
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar

Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –  p.Halina Goliszewska, p.Barbara Komar

Świetlica- p. Halina Cichosz, p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p. Ewa Rutkowska, p.Elżbieta Zarzycka

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2012/2013

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek, p.Halina Okuniewska
Język polski – p. Bożena Rachubińska, p. Teresa Russek, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Marzena Sosińska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia – p. Teresa Filińska, p. Jolanta Kucharska- Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa – p. Jarosław Komar

Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –  p.Halina Goliszewska, p.Anna Komar

Świetlica- p. Halina Cichosz, p.Halina Goliszewska, p.Bogumiła Łanda, p. Ewa Rutkowska, p.Elżbieta Zarzycka

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2011/2012

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Anna Dałek
Język polski – p. Bożena Rachubińska, p. Teresa Russek, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Natalia Dutkowska, p. Agnieszka Golus
Język niemiecki – p. Wioletta Papierowska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia – p. Teresa Filińska, p. Jolanta Jurek
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz
Sztuka, zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Zajęcia techniczne – p. Jarosław Komar
Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne –  p.Halina Goliszewska, p.Anna Komar
Świetlica- p. Halina Cichosz, p.Halina Goliszewska, p.Katarzyna Kapela, p.Bogumiła Łanda, p. Ewa Rutkowska, p.Elżbieta Zarzycka

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2009/2010

Dyrektor – p. Teresa Russek
Wicedyrektor – p. Jolanta Fabianowska
Religia – p. Halina Okuniewska
Język polski – p. Bożena Rachubińska, p. Teresa Russek, p. Mariola Studzińska
Język angielski – p. Justyna Gontarek, p. Magdalena Zielińska
Język niemiecki – p. Sylwia Kwiatkowska
Matematyka – p. Jolanta Majewska, p. Ireneusz Trębacz
Chemia – p. Teresa Filińska
Biologia – p. Jacek Studziński
Historia – p. Mariola Studzińska
Informatyka – p. Ireneusz Trębacz
Sztuka – p. Jacek Studziński
Geografia – p. Halina Fudała,
Wychowanie Fizyczne – p. Ewa Różycka, p. Maria Stępniak
Fizyka – p. Ireneusz Trębacz
Pedagog – p. Bogumiła Łanda
Biblioteka – p. Aleksandra Orzechowska
Wiedza o Społeczeństwie – p. Jarosław Komar
Technika – p. Jarosław Komar

 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top