Wydarzenia 2009/2010

Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Wrzesień

Początek roku 2009/2010 – ślubowanie pierwszoklasistów

Rekonstrukcja bitwy nad Bzurą – 2009r.

Wycieczka integracyjna – Holendry – 2010r.

Zbieranie śmieci – 2010r.

Październik

Dziękowaliśmy Naszym nauczycielom…

Zorganizowaliśmy Dni Papieskie…

Uczestniczyliśmy w Święcie Patrona Szkoły Podstawowej w Pacynie i jubileuszowym XXX Biegu im. Janusza Kusocińskiego…

Sprawozdanie z Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusz Kusocińskiego w Pacynie

Organizatorem Biegów im. Janusza Kusocińskiego była Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie przy współudziale Szkolnego Klubu Sportowego „KUSY”, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
XXX Biegi im. Janusza Kusocińskiego to biegi jubileuszowe, organizacyjnie składające się z dwóch części:

I część:

30 IX 2009r. o godz. 10:00 spotkanie w Sali sportowej szkoły z olimpijczykami, zaproszonymi gośćmi oraz uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacynie. Ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego gośćmi byli: Grażyna Rabsztyn, Marian Sypniewski, Mieczysław Nowicki. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego, powiatowych, gminnych, działacze sportowi i oświatowi z regionu. Część oficjalną zakończyła wyświetlenie filmu „30 lat Biegów w Pacynie”, przygotowanego w oparciu o filmotekę szkoły. Działaczom sportowym, sponsorom i szkołom uczestniczącym nieprzerwanie przez 30 lat w biegach wręczono pamiątkowe statuetki.

II część:
30 IX 2009r. o godz. 11:45 na stadionie odbyły się 30 jubileuszowe Biegi im. Janusza Kusocińskiego. W biegach wzięło udział 54 szkół podstawowych i gimnazjum z woj. mazowieckiego i łódzkiego. Uczestniczyło w nich ponad 600 uczniów.
Honorowy patronat nad imprezą objęli:
1. Polski Komitet Olimpijski;
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Sponsorami i partnerami XXX Biegów im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie byli:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie;
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Warszawie;
4. Starosta Powiatu Gostynińskiego;
5. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie;
6. Agencja Rozwoju Mazowsza SA;
7. Gostyniński Szkolny Związek Sportowy;
8. Wójt Gminy Pacyna;
9. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pacynie;
10. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie;
11. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku;
12. Centrum Poczty Polskiej w Płocku;
13. Firma „Bakoma”;
14. Właściciele miejscowych firm prywatnych.
Pomocy w organizacji imprezy udzielili:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Pacynie;
2. Posterunek Policji w Pacynie;
3. Ochotnicza Straż Pożarna;
4. Mieszkańcy Słomkowa.

 

Listopad

Msza Święta w intencji Ojczyzny

W niedzielę 15 listopada 2009r. w kościele parafialnym w Pacynie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, połączonej z koncertem pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru z Sokolnik.

Odzyskanie niepodległości

W atmosferze skupienia i powagi uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r., po 123 latach zaborów.

„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!”

Ignacy Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”

Przygotowania do obchodów Święta Niepodległości rozpoczęły się od konkursu plastycznego przeprowadzonego w klasach pierwszych pt.”Gdy myślę… Ojczyzna!”. Wyróżnione prace zostały umieszczone na gazetce wykonanej pod kierunkiem p.Marioli Studzińskiej
Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości przygotowały klasy pierwsze pod kierunkiem p.Marioli Studzińskiej. W trakcie uroczystości zaprezentowano ważne wydarzenia związane z tym aktem dziejowym, wzbogacając inscenizację niezwykle wzruszającą muzyką. Dzięki temu przedstawieniu przypomnieliśmy sobie, że każdy z nas musi być patriotą.

Grudzień

Jasełka

22 grudnia 2009 roku uczestniczyliśmy w przedstawieniu jasełkowym wykonanym przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Na koniec śpiewaliśmy kolędy.

Świąteczne nastroje

20 grudnia 2009r. w naszej szkole gościliśmy Emerytów, dla których została zorganizowana impreza „Świąteczne nastroje”. Uczestniczyli w niej również samorządowcy, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy, parafii. Usłyszeliśmy koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie i naszych gimnazjalistów. Klasy III gimnazjum wystawiły „Opowieść wigilijną” K. Dickensa. Gościnnie wystąpił zespół wokalno-instrumentalny z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyninie pod kierunkiem p. Joanny Domagały. Uroczystość uwieńczył tradycyjny wigilijny poczęstunek. Na zakończenie imprezy zaproszeni goście zostali obdarowani świątecznymi kartami i bombkami wykonanymi przez naszych uczniów i nauczycieli.

Boże Narodzenie

Grudzień to miesiąc, w którym przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Dekorowane są klasy i korytarze. Bierzemy udział w różnych konkursach bożonarodzeniowych, przygotowujemy jasełka. 20 grudnia zostanie zorganizowana impreza dla emerytów Gminy Pacyna „Świąteczne nastroje”.

Konkurs recytatorski

15 grudnia 2009r. w Zespole Szkół im. M. Curie- Skłodowskiej w Gostyninie odbył się konkurs recytatorski „Z poezją na ojczystych ścieżkach”. Młodzież deklamowała wiersze kilkunastu lokalnych artystów.
Naszą szkołę reprezentowały: P. Budzałek, O. Krysiak, A. Sękowska. Gratulujemy koleżankom wytrwałości i zaangażowania podczas trudnej nauki recytacji.
Występy gimnazjalistów i licealistów oceniało jury: J. Bigus – dyr. Miejskiej Biblioteki w Gostyninie,M.Garstka – reprezentująca Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, Z.Radzka- lokalna poetka.
Podczas obrad jury przeprowadzono wywiad z p. Z. Radzką. Na koniec wystąpił szkolny zespół muzyczny z Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej.

Styczeń

Jasełka w kościele

24 stycznia 2010r. przedstawienie jasełkowe zaprezentowaliśmy w kościele parafialnym w Pacynie.

Bezpieczne ferie

O bezpieczeństwie w czasie ferii przypominają nam nie tylko wychowawcy. 22 stycznia 2010r. spotkaliśmy się z p. policjantem.

Zebranie semestralne

Zebranie semestralne 20. 01.2010r.

Podsumowaliśmy wyniki nauczania i zachowania w I semestrze na zebraniu dla rodziców i uczniów. Przed spotkaniami z wychowawcami klas koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego zaprezentowali program Comenius, w którym uczestniczą od tego roku szkolnego. Później przyglądaliśmy się występom zespołu ludowego z Solca, prowadzonego przez panią Jolantę Gutowską – instruktora naszego raczkującego zespołu ludowego. Podziwialiśmy zaangażowanie nie tylko uczniów- tancerzy z Solca, ale także ich rodziców i pani Anny Wojciechowskiej -dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu. W zebraniu uczestniczył również pan Krzysztof Woźniak – wójt naszej Gminy. Cieszymy się, że pan Krzysztof Woźniak jest wielkim miłośnikiem zespołu ludowego. Mamy nadzieję, że władze gminy będą wspierały starania pani dyrektor Teresy Russek w tworzeniu naszego zespołu.

Zabawa Karnawałowa

16.01.2010r. bawiliśmy się na zabawie karnawałowej. Spotkania w klasach, rozmowy przy uginających się stołach, dyskoteka, konkurs tańca, wspomnienia starszych kolegów, którzy ukończyli naszą Szkołę, sprawiły, że tę imprezę zapamiętamy na długo.

Luty

Orientacja zawodowa

26 lutego klasy III a i III b uczestniczyły w spotkaniu z panią psycholożką. Przygotowywali się do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej po gimnazjum.

Wizyta w MPW

27 lutego klasy III a i III b pogłębiały swoją wiedzę na temat historii Powstania Warszawskiego w muzeum poświęconym temu wydarzeniu.

Walentynki

16 lutego uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program „ Miłość Ci wszystko wybaczy”, którego mottem były słowa autora „Małego Księcia” A.de Saint – Exupery’ego – „Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.”. Nawiązywał on do obchodzonego 14 lutego Dnia Zakochanych zwanego popularnie walentynkami lub Świętem Miłości. Nie zabrakło piosenek, wierszy, żartów i przysłów o miłości. Program podobał się społeczności szkolnej, występujący zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami.

Zimowisko

Od 27 stycznia do 3 lutego 2010r. po raz szósty wyjechaliśmy na ferie zimowe do Białego Dunajca.

Marzec

Już wiosna!

21 marca 2011r. przywitaliśmy wiosnę konkursami i zabawami.

Wizyta w Zamku Królewskim

17 marca wybraliśmy się na niezwykłą wycieczkę do Warszawy. Klasy trzecie i drugie uczestniczyły w Zamku Królewskim w zajęciach „Wiek światła i rozumu – Oświecenie”. Poznaliśmy podstawowe poglądy społeczno-polityczne i estetyczne wybitnych postaci epoki Oświecenia, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób król Stanisław August wprowadzał w życie idee epoki, a także staraliśmy się odnaleźć odzwierciedlenie idei oświeceniowych w elementach wystroju wnętrz Zamku. Lekcji towarzyszyło przedstawienie „Bajki” na podstawie bajek Ignacego Krasickiego. Następnie udaliśmy się do Teatru Polskiego na przedstawienie „Zemsty” Aleksandra Fredry. Na pewno w tym dniu powtórzyliśmy wiele treści przed czekającym nas egzaminem.

Dzień Wiosny

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. W naszej szkole wiosnę witaliśmy w piątek, tj. 19 marca. Wszystkie klasy miały tak ciekawe zajęcia, że nikomu nie przyszło do głowy iść na wagary.Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski.

Wizyta Biskupa

Wizyta ordynariusza diecezji łowickiej ks. bpa Andrzeja Dziuby.

10 marca 2010r. w ramach wizytacji parafialnej, gościliśmy w naszej szkole ordynariusza  diecezji łowickiej ks. prof. bpa Andrzeja Dziubę.

O godzinie 9.00 cały Zespół  Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wraz z pracownikami  uczestniczył w Mszy Świętej w naszym parafialnym kościele. W homilii ks. bp zwrócił uwagę na znaczenie sumienia w życiu każdego człowieka. Następnie ekscelencja spotkał się z uczniami szkoły, chętnie rozmawiał z gimnazjalistami. Potem były pamiątkowe zdjęcia oraz rozmowa z pracownikami tej placówki.

Kwiecień

Rocznica Konstytucji

„Witaj, majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie.

Uczcimy ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie…”

30 kwietnia 2010r. wspólnie z koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie przygotowaliśmy pod kierunkiem p.B. Rachubińskiej i  p.J. Studzińskiego montaż słowno- muzyczny z okazji świąt majowych: 2maja – Dnia Flagi, 3 maja – rocznicy Konstytucji 3 maja. Wyczerpujących informacji o tych świętach dostarczyła nam również gazetka okolicznościowa przygotowana przez p. M. Studzińską i jej uczniów.

Egzaminy

27,28,29 kwietnia 2010r. to czas wytężonej pracy dla trzecich klas gimnazjum. W tych dniach gimnazjaliści sprawdzali swoje umiejętności z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języka obcego.

Rok Chopinowski

Spotkanie z p. Krzysztofem Dworczykiem

26 kwietnia 2010r. z inicjatywy p.Katarzyny Rączki – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie – odbyło się spotkanie z pisarzem, podróżnikiem – Krzysztofem Dworczykiem, który w ciągu ostatnich lat odwiedził ponad 40 krajów w Azji, Ameryce, Afryce, Oceanii i w Europie. Swoją wiedzę o niezwykle odległych i trochę bliższych krainach przekazuje podczas multimedialnych prelekcji. Razem z Wojciechem Dworczykiem napisał trzy książki o tematyce przyrodniczej: Klejnoty Morza, Magiczny Świat Przyrody, Najpiękniejsze Muszle Świata.
W naszej Szkole p. Krzysztof Dworczyk zaprezentował prelekcję pt. „Preludium deszczowe –

Fryderyk Chopin i George Sand na Majorce”, przygotowaną z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora. Zimę 1838-1839 Fryderyk Chopin spędził w opuszczonym przez zakonników XVI-wiecznym klasztorze na Majorce. Towarzyszyli mu George Sand i jej dzieci. W Valldemosie, w klasztorze gdzie mieszkał, zachowało się pianino, przy którym artysta stworzył „Deszczowe preludium Des-dur”; przechowywane są tam też liczne autografy kompozytora i pisarki. Podczas prelekcji pokazane zostały zdjęcia z miejsc, w których przebywał Chopin podczas kilku miesięcy pobytu na Majorce: pięknej stolicy Palma de Mallorca, kameralnej Valldemosy, majestatycznych gór i romantycznych zatoczek.

Konkurs

Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”

22 kwietnia 2010r. odbyły się eliminacje rejonowe do XXXII edycji konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, organizowanym przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

W eliminacjach rejonowych w Sannikach nasze Gimnazjum reprezentowała Adrianna Sękowska z klasy I.

Debata

Relacja z debaty oksfordzkiej w ramach rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Debata oksfordzka nt. „Jak zorganizować pracę samorządu, żeby włączyć w jego działania ja największą liczbę uczniów?” odbyła się w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie 22 kwietnia 2010r. i zogniskowała się wokół tezy: Najlepszym sposobem na kreatywność SU jest zaangażowanie w pracę wszystkich uczniów.

Uczestniczyli w niej uczniowie gimnazjum, z których 4 osoby wypowiadały się po stronie tezy, a 4 osoby stanowiły opozycję. Publiczność obu zespołów tworzyli wszyscy uczniowie i zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Gminy Pacyna, członek Komisji Oświaty Rady Gminy, przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektor i wicedyrektor szkoły, opiekunowie SU Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, przedstawiciele SU Szkoły Podstawowej w Pacynie, nauczyciele WOS.

Debata przebiegała w burzliwej atmosferze. Oracje mówców wprowadziły ożywienie wśród publiczności, która reagowała pytaniami i oklaskami w chwilach aprobaty.

Wypracowano następujące wnioski:

 1. Konsekwentne uaktywnianie wszystkich uczniów poprzez utworzenie teamów klasowych (grup tematycznych) skupiających uczniów o wspólnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Wykorzystanie teamów do realizacji zadań i projektów wymagających określonych kompetencji.
 2. Kontynuowanie organizacji imprez metoda projektów.
 3. Łączenie się grup klasowych w międzyoddziałowe zespoły.
 4. Zwołanie na początku roku szkolnego, na wzór parlamentarny, posiedzenia wszystkich uczniów (w szkole do 150 uczniów) lub przedstawicieli teamów w większej szkole, w celu dyskusji na temat projektów i imprez realizowanych w danym roku szkolnym.
 5. Wybranie w drodze referendum projektów do kalendarza imprez i włączenie ich przez Radę Pedagogiczną do programu szkoły.
 6. Przeprowadzenie debat ogólnoszkolnych przed realizacją każdego dużego projektu.
 7. Propozycja I- pilotażowe zaprojektowanie i realizacja rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem z okazji rocznicy 600-lecia z wykorzystaniem mocy twórczej teamów. Projekt zaangażowałby wszystkich uczniów.
 8. Propozycja II- warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych uczniów prowadzone przez członków teamów, podobnie działająca pomoc koleżeńska.
 9. Propozycja III- wydawanie gazetki szkolnej – co miesiąc inna klasa.
 10. Podtrzymywanie wieloletniej tradycji wyborów przewodniczącego SU i nauczyciela – opiekuna SU w bezpośrednich wyborach, które poprzedza kampania wyborcza.
 11. Ciałem wykonawczym byłby przewodniczący (marszałek) SU współdziałający ściśle z liderami (ministrami) teamów.

Relację przygotowali: Michał Król, Aleksandra Durmaj, Magdalena Albiniak.
Opiekun: dyrektor szkoły- p. Teresa Russek

Dzień Ziemi

„Zostań przyjacielem Ziemi” – pod tym hasłem świętowaliśmy tegoroczne obchody Dni Ziemi.

20 kwietnia spotkaliśmy się z p. Łukaszem Kałębasiakiem – fotografikiem pasjonującym się się przyrodą.

Pan Kałębasiak niezwykle ciekawie opowiadał o obserwacjach przyrody i zdradzał tajemnice udanych zdjęć.Na koniec rozstrzygnął konkurs fotograficzny zorganizowany przez p. Jacka Studzińskiego

pt. „Na tropach przyrody. I miejsce zajął Bartłomiej Kowalski z klasy IA.

23 kwietnia uczestniczyliśmy w imprezie ekologicznej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Po zabawie, która uczyła nas zachowań ekologicznych, zasadziliśmy drzewka koło szkoły.

Msza żałobna w intencji ofiar katastrof pod Smoleńskiem

 

„W dalekiej stronie, w lesie smoleńskim

ziemia otwarła usta milczące, ziemia rozdarła serca…”

 

10 kwietnia 2010r. w katastrofie lotniczej, w drodze na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński. W samolocie, który rozbił się pod Smoleńskiem, była również jego żona Maria i kilkadziesiąt najważniejszych osób w państwie – dowódcy polskich sił zbrojnych, duchowni, politycy, kombatanci i przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Nikt nie ocalał.

Zgodnie z polską konstytucją funkcję głowy państwa po zmarłym prezydencie przejął marszałek Sejmu- Bronisław Komorowski, który ogłosił tygodniową żałobę narodową. W całym kraju opuszczono flagi państwowe do połowy masztu. Odwołano imprezy kulturalne i sportowe. W Krakowie odezwał się Dzwon Zygmunta. Odprawiano msze żałobne w intencji ofiar katastrofy.

Nasza Szkoła również oddała hołd poległym. 12 kwietnia uczciliśmy minutą ciszy to tragiczne wydarzenie, opuściliśmy flagę do połowy masztu, wykonaliśmy – pod kierunkiem p.M. Studzińskiej-gazetkę poświęconą zbrodni katyńskiej i poległym pod Smoleńskiem. 14 kwietnia w kościele parafialnym w Pacynie, wraz z całą społecznością lokalną, uczestniczyliśmy w mszy św. w intencji ofiar tej katastrofy.

Rocznica śmierci papieża

9 kwietnia 2010r. rocznicę śmierci papieża Polaka – Karola Wojtyły upamiętniliśmy audycją zaprezentowaną przez szkolny radiowęzeł.

Maj

Dzień Europy

27 maja 2010r. wspólnie z kolegami i koleżankami szkoły podstawowej w trakcie wspaniałej zabawy poznawaliśmy państwa europejskie.

Mazury

Od 24 do 27 maja2010r. uczestniczyliśmy w wycieczce krajoznawczo-turystycznej na Mazury.

Podczas czterodniowej wycieczki po Warmii i Mazurach:

 • zwiedziliśmy średniowieczny kościół i zamek w Reszlu,
 • wysłuchaliśmy pięknego koncertu w Świętej Lipce i zachwycaliśmy się piękną barokową architekturą,
 • w Owczarni zapoznaliśmy się z niezwykłymi przedmiotami używanymi dawniej przez Mazurów,
 • zadumaliśmy się nad dziejami naszego kraju na polach Grunwaldu oraz w Wilczym Szańcu.

Urzekła nas przyroda tego regionu:

 • byliśmy w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie,
 • płynęliśmy statkiem m.in. po jezierze Śniardwy,
 • najwięcej emocji dostarczył nam jednak spływ kajakowy rzeką Krutynią, uznawaną za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie.

Relację przygotowała p. M.Studzińska

Wizyta w Oporowie

„O średniowieczu w Oporowie”

14 maja uczniowie klas pierwszych gimnazjum podsumowali swoje wiadomości o średniowieczu w Oporowie.

Uczniowie klas pierwszych podsumowali swoje wiadomości o średniowiecznych zamkach, turniejach, białogłowach w przepięknej scenerii oporowskiego zamku. Młodzież poznała historię zakonu paulinów w Oporowie, zobaczyła wnętrze kościoła, przeszła przez tajemną szafę.

20 lat wspólnie

Pierwsze klasy gimnazjalne realizowały projekt „20 lat wspólnie”

„20 lat wspólnie” to projekt upamiętniający 20 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Uczniowie w ramach projektu:

 • uczestniczyli w spotkaniu z Wójtem Gminy Pacyna p. Krzysztofem Woźniakiem,
 • rozmawiali z mieszkańcami gminy na temat osiągnięć minionych 20 lat,
 • przeprowadzili ankietę na temat frekwencji wyborczej,
 • wykonali plakaty promujące wybory.

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2009/2010

Po Mszy św. uroczystość zakończenia roku szkolnego zaczęliśmy od wprowadzenia pocztów sztandarowych.

W części oficjalnej zabrali głos pani dyrektor Teresa Russek, pan Krzysztof Woźniak -wójt Gminy Pacyna.

Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły i obowiązków przewodniczącego.

Niezmiernie miłym momentem było wręczenie nagród wyróżnionym uczniom.

Na zakończenie uroczystości swój pierwszy publiczny występ zaprezentował nasz młody Zespół Pieśni i Tańca.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach i otrzymali świadectwa.

Pożegnanie klas III

23 czerwca 2010r. klasy trzecie bawiły się na pożegnalnym spotkaniu w gospodarstwie agroturystycznym w Holendrach. Gimnazjaliści ostatnie wspólne chwile postanowili spędzić na łonie natury. Zabawa była świetna.

Debata uczniów

18 czerwca 2010r. z inicjatywy SU została przeprowadzona debata pt. „Zasady szkolne zapisane w Statucie są utrapieniem dla uczniów”.Debatę otworzyła pani dyrektor Teresa Russek. Debata przebiegała w burzliwej atmosferze rzeczowych argumentów. Choć wygrali zwolennicy postawionej tezy, spotkanie zakończyło się ogólną zgodą.

VIII Zlot

VIII Ogólnopolski Zlot Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków odbył się w dniach 11 i 12 czerwca 2010r. w Kliniskach Wielkich niedaleko Szczecina.

Relacja ze Zlotu – więcej

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2010r. Aleksandra Durmaj, Magdalena Albiniak i Michał Król wraz z opiekunem p. dyrektor Teresą Russek uczestniczyli w XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pełna relacja –Kliknij

 

Dzień Dziecka

1 czerwca to dla nas niezwykle radosny dzień. Tego dnia nie zabrakło sportowej rozrywki i łakoci.

 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top