Samorząd Uczniowski

ROK  SZKOLNY  2023/2024

Przewodnicząca – Oliwia Grzelak
Zastępca – Krzysztof Frontczak
Skarbnik/sekcja ekonomiczna– Aleksandra Garstka, Maja Koperska, Tomasz Leonarczyk
Członkowie zarządu SU – Julia Róg, Karolina Szewczyk, Zofia Rososińska
Opiekun SU – p. Mariola Studzińska

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2023/2024

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
 • Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły.
Miesiąc Działania Uwagi
Wrzesień – Uporządkowanie mogiły żołnierskiej i zapalenie zniczy w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.

– Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2023/2024.

– Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.

– Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka.

– Akcja „Sprzątanie świata” – gazetka tematyczna, przydział rejonów do sprzątania.

Październik – Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

Listopad – Udział w koncercie z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

-Dekoracja na szkolnym na korytarzu z okazji 11 listopada. „Drzwi do wolności”.

–  Dzień Magicznej Czapeczki w ramach akcji „Zgrana klasa”.

– Dzień Praw Dziecka, Dzień Życzliwości – współpraca z Rzecznikiem Praw Uczniów.

Uczniowie przychodzą

w czapkach wróżek, wróżów,

czarownic i czarodziejów.

Uczeń w „magicznej” czapce nie będzie pytany.

Grudzień – Akcja „Zgrana klasa” – Dzień w czerwonej czapce. Szkoła pełna Mikołajów. ( 6 grudnia)

– Świąteczna dekoracja szkoły.

– Przygotowanie upominków dla przyjaciół szkoły.

– Pomoc w organizacji spotkania bożonarodzeniowego.

Styczeń – Przypomnienie o zasadach spędzenia bezpiecznych ferii.

– Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr.

– Akcja „Zgrana klasa” – Dzień koszuli w kratę – uczniowie zakładają w dniu 9 stycznia kolorowe koszule w kratę.

Luty – Akcja „Zgrana klasa”- Dzień serduszka – ubieramy się na czerwono (14 lutego).

– Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną.

Marzec – Organizacja Dnia Kobiet w klasach.

– Akcja „Zgrana klasa”- Ubieramy się na zielono – obchody 1 Dnia Wiosny.

– Wielkanoc- wykonanie kartek świątecznych i ozdób.  Świąteczne upominki dla przyjaciół szkoły.

Kwiecień – Dzień Bez Plecaka – uczniowie przychodzą bez plecaków, przynoszą przybory szkolne w walizkach, koszykach oraz innych  torbach.
Maj – Dekoracja na szkolnym korytarzu nawiązująca do święta 3 Maja.

– Samorząd Uczniowski wspiera ósmoklasistów, życzenia i dobre słowa dla uczniów klas ósmych.

Czerwiec – Akcja” Zgrana klasa” – Dzień w kapeluszu.

– Wybory przewodniczącego SU i opiekuna.

– Podsumowanie pracy samorządu.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami, Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Akcja „Zgrana klasa” – jako integracja środowiska uczniowskiego

ROK  SZKOLNY  2022/2023

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca – Michalina Rewerska
Zastępca – Jakub Petera
Skarbnik – Kornelia Serwach
Członkowie zarządu SU – Bartłomiej Kołodziejczyk, Oliwia Grzelak, Maciej Rębowski
Opiekun SU – p. Anna Komar

Plan pracy Samorządu Szkolnego w 2022/2023 r

Cel główny pracy Samorządu Uczniowskiego:

– wyzwalanie kreatywności uczniów i kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację.

Cele szczegółowe:

 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych,

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Wrzesień

 • Zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczczenie chwilą modlitwy i ciszy 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i terminów ich realizacji.
 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.
 • Spotkanie SU z dyrekcją szkoły.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”, zasady losowania – przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”.
 • Akcja: „Przywitajmy nową porę roku” – 23IX – ubieramy się w kolorach jesieni (żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy), 22XI – w kolorze białym, 21 III  – w kolorze zielonym.
 • 26 IX – Dzień Jabłka – akcja „Jabłko na  drugie śniadanie” przeprowadzona wspólnie z Radą Rodziców.
 • Dzień Chłopca– Dzień Krawata.
 • „Święto Patrona szkoły – film i prezentacja multimedialna dla wszystkich uczniów.
 • Gazetki: z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej, „W wakacje tu byliśmy…”, Jak się uczyć, aby się nauczyć?,” Chłopcy w naszej szkole” karykatura, Janusz Kusociński patron naszej szkoły,

Październik

 • Ogłoszenie konkursu „Wzorowa klasa”.
 • Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie zbiórki karmy dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dla zwierząt”.
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej– zaprezentowanie życzeń przez szkolny radiowęzeł dla nauczycieli  i  pracowników szkoły. Koncert piosenek na życzenie. Wysłanie kartek z życzeniami dla byłych pracowników szkoły. Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli  i  pracowników szkoły.
 • Gazetki: „Nasi nauczyciele – kiedy byli dziećmi”, ”Jan Paweł II Papież Polak” „ 1 listopada święto zmarłych”.

Listopad

 • Udział w akcji: „Szkoła Pamięta” i akcji Znicz z okazji Święta Zmarłych– porządkowanie grobów, zbiórka i zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza i grobach opuszczonych. Zapalenie zniczy i odwiedzenie grobów zmarłych pracowników szkoły.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości– odśpiewanie czterech zwrotek hymnu Państwowego przez społeczność szkolną.
 • Happening ulicami Pacyny w biało-czerwonych strojach.
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka– 20 listopad – prezentowanie piosenki o prawach dziecka na każdej przerwie przez szkolny radiowęzeł.
 • Akcja charytatywna: „Góra grosza” zbiórka monet z przeznaczeniem dla potrzebujących.
 • ŚwiatowyDzień Życzliwości i Pozdrowień – 21 listopada.
 • Wieczór wróżb, dyskoteka.
 • Gazetki: 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości, „Moje prawa”,

Grudzień

 • Mikołajki – Dzień w czapce mikołajkowej, słodki upominek.
 • Wykonanie upominków Bożonarodzeniowych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.
 • Czekamy na święta – kolędy i pastorałki na przerwie
 • Gazetki: „Święta tuż, tuż”- wspólne wykonanie gazetki przez wszystkie klasy np. 1 bombka od każdej klasy. Życzenia.

Styczeń

 • Podsumowanie I semestruprzedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas – na gazetce szkolnej.
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii– gazetka szkolna.

 

Luty

 • Wybory Miss i Mistera szkoły.
 • Słodkie serce – akcja we współpracy z Radą Rodziców
 • Gazetka: Walentynki

Marzec

 • Dzień Kobiet– pokaz mody wiosennej i fryzur, przygotowanie Koncertu Życzeń z dedykacjami.
 • Dzień Wiosny– witamy nowa porę roku (ubieramy się na zielono)
 • Akcja „Prima Aprilis” – uśmiechnij się uczniowie przysyłają na pocztę elektroniczną lub przynoszą wydrukowane ulubione dowcipy, memy, gify – publikacja najciekawszych propozycji na szkolnej stronie internetowej.
 • Gazetki: „Dzień Kobiet”, „Wiosna wszędzie”.

 

Kwiecień

 • Wykonywanie kart świątecznych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.
 • Konkurs na najładniejszą pisankę przestrzenną.
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi–  sprzątanie terenu przed szkołą.
 • Gazetki: „Wielkanoc”, „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

Maj

 • Zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.
 • Szkolne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji święta narodowego Konstytucji 3 – maja.
 • Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego – Wybory opiekuna i przewodniczącego SU na nowy rok szkolny.
 • Dzień Dziecka– przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu na Osobę. Która otrzyma Order Uśmiechu.
 • Gazetki : „Majowe święta”, ”Portret mojej mamy”, „Dzieci”.

Czerwiec

 • Podsumowanie konkursu „Wzorowa klasa”; Przyznawanie nagrody „cichego bohatera” osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale jest niedoceniania.
 • Podsumowanie pracy SU i  przygotowanie sprawozdania.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

2021/2022

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
PRZEWODNICZĄCY SU – Nikola Rogowicz
OPIEKUN – P. Ewelina Jasińska

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Szkolnego w 2020/2021 r 

Cel główny pracy Samorządu Uczniowskiego:

Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim uczestniczyć i czynnie je kształtować. Zadaniem ucznia jest nauczyć się organizacji zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej.

Plan opracowany jest tak, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Planowanie życia i działalności ogółu uczniów (cele, zadania).
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 3. Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
 4. Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych:
  1. patriotyzmu
  2. zaangażowania
  3. gospodarności
  4. dyscypliny i odpowiedzialności.

Wrzesień

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Uczniowie SP w Pacynie złożyli kwiaty i znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczcili chwilą ciszy 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Opracowanie planu pracy samorządu, przydzielenie zadań.
 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy, wybór uczniów do sekcji,
 • Wpisanie do planu pracy propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli samorządu.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”, zasady losowania – przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”.
 • Dzień Chłopca – konkurs na najsympatyczniejszego ucznia, przygotowanie przez dziewczęta życzeń i słodkich upominków dla   i zwycięzców konkursu.
 • Europejski Dzień Języków Obcych – pomoc przy gazetce szkolnej i organizacji konkursów.

Październik

 • Światowy Dzień Zwierząt – akcja charytatywna – zbiórka karmy oraz kocy dla zwierząt ze Schroniska w Gostyninie.
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej – zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie i zaprezentowanie życzeń przez szkolne radio węzeł dla nauczycieli  i pracowników szkoły. Koncert piosenek na życzenie. Dedykacje Dla nauczycieli. Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.Każdemu uczniowi radość się udziela,
  gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
  Z okazji tego zaszczytnego Święta,
  niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
  Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
  dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
  Za naukę, za trud jaki jest wkładany,
  przeogromny bukiet życzeń składamy.
  Życzenia szczere, prawdziwe ze szkolnych serc płynące,
  jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

Listopad

 • Udział w akcji: „Szkoła Pamięta” i akcji Znicz z okazji Święta Zmarłych – porządkowanie grobów, zbiórka i zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza i grobach opuszczonych. Zapalenie zniczy i odwiedzenie grobów zmarłych pracowników szkoły.
  Jak w wierszu poety:Oni nie wrócą, więc my przyjdziemy,
  Na odwiedziny radośni szczerze,
  Cieplej im będzie pod kocem ziemi,
  Gdy ku pamięci zapalisz świecę…Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i przewodniczącą zapalił znicze na grobie nieznanego żołnierza oraz nauczycieli i pracowników szkoły, którzy odeszli, ale w Naszej pamięci pozostali…
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości – odśpiewanie czterech zwrotek hymnu Państwowego przez społeczność szkolną
  10 listopada 2021 roku o godzinie 11.11 uczciliśmy wspólnie 103 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości! Cala szkoła zebrała się na sali i uroczyście odśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Akcję „Niepodległa do Hymnu” została zainicjowana w 2018 roku, w stulecie Odzyskania Niepodległości.
  Uczniowie byli ubrani w białe lub czerwone koszulki. Nie zabrakło też kotylionów, flag, wianków z biało – czerwonych kwiatów oraz biało – czerwonych serc.Przypominamy o wywieszeniu flagi :Choć ciągle wirus skupia uwagę,Ty nie zapomnij i wywieś flagę.Choć polityczne nie milkną spory,Ty narodowe wywieś kolory.Za czyjeś życie, krew oraz bliznyzawsze szacunek miej dla Ojczyzny.I jakimkolwiek podążasz szlakiemZawsze bądź dumny…

  Z bycia Polakiem.”
  Akcja Niepodległa do Hymnu

 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopad.
 • Akcja charytatywna: „Góra grosza” zbiórka monet z przeznaczeniem dla potrzebujących.
 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21 listopada – Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się kolorowo.
 • Andrzejki – akcent andrzejkowy na gazetce ściennej – wróżby.

Grudzień

 • Mikołajki – akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej. „Nie samą nauką żyje szkoła” – Dzień w czapce mikołajkowej.
 • Boże Narodzenie – Symbole świąteczne – wykonanie upominków Bożonarodzeniowych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.
 • Gazetka ścienna o tematyce Bożonarodzeniowej – życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów.

Styczeń

 • Podsumowanie I semestru przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas – gazetka szkolna.
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii – gazetka szkolna.

Luty

 • Walentynki –przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, doręczanie korespondencji przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe na gazetce szkolnej, słodkie upominki dla wszystkich uczniów.

Marzec

 • Dzień Kobiet – wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu oraz przygotowanie Koncertu Życzeń z dedykacjami.
 • Dzień Wiosny – dekoracja sal lekcyjnych w wiosennych akcentach. Uczniowie zakładają podkoszulki w kolorach wiosny: zielonym, żółtym lub pomarańczowym. Mile widziane wiosenne nakrycia głowy.Dnia 16 marca Opiekun Samorządu Uczniowskiego przewiózł dary od rodziców dla dzieci z dotkniętej wojną Ukrainy. Zbiórka została ogłoszona przez SU i trwała dwa tygodnie – rodzice zakupili niezbędne rzeczy (środki czystości, pampersy, chusteczki nawilżające, produkty spożywcze o długim terminie przydatności oraz inne artykuły) i przekazali je dla Ośrodka Mazowsze w Soczewce. Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Kwiecień

 • Wielkanoc – gazetka ścienna o tematyce świątecznej, życzenia.
 • Wykonywanie kart świątecznych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi – akcja wiosenne porządki – sprzątanie sal/szkołyprzygotowanie gazetki ściennej, zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, sprzątanie sal lekcyjnych                       i terenu przed szkołą.

Maj

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akcent na gazetce szkolnej.
 • Wybieramy nowy Samorząd Uczniowski – Wybory opiekuna i przewodniczącego S.U. na nowy rok szkolny.
 • Dzień Dziecka – przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu na Szeryfa Praw Dziecka i Osoby do Orderu Uśmiechu.

Czerwiec

 • Bezpieczne wakacje – Gazetka poświęcona zasadom spędzania bezpiecznych wakacji.
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2021/2022 i przygotowanie sprawozdania.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.6 czerwca została podliczona góra grosza, którą zebrała Nasza Szkoła w ramach XXII Akcji Góra Grosza. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.Zebrana kwota to 321, 14 zł. 5886 sztuk monet jednogroszowych, 3044 sztuki monet dwugroszowych, 2564 sztuki monet pięciogroszowych, 243 sztuki dziesięciogroszówek, 97 sztuk dwudziestogroszówek, 47 sztuk pięćdziesięciogroszówek oraz 6 sztuk monet o nominale 1 złoty. Dziękujemy wszystkim za udział.
  Dnia 3 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego:
  W roku szkolnym 2022/2023 do SU zostali wybrani:
  pani Anna Komar – opiekun Samorządu Uczniowskiego
  Michalina Rewerska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  p. Ewa Rutkowska – rzecznik Praw Ucznia

 Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
 • Prowadzenie księgi protokołów,
 • Udział w akcjach charytatywnych,
 • Współudział w uroczystościach szkolnych.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Udział w akcjach „Szkoła pamięta” i akcja „Znicz”.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji).

2020/2021

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PRZEWODNICZĄCY SU – PIOTR FELCZAK
OPIEKUN – P. NINA WILIŃSKA 

 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Plan pracy Samorządu Szkolnego w 2020/2021 r 

Wrzesień 

 • Opracowanie planu pracy samorządu, przydzielenie zadań. Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy, wybór uczniów do sekcji, 
 • Wpisanie do planu pracy propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli samorządu. 
 • Szczęśliwy numerek, zasady losowania – przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”. 
 • Dzień Chłopca – konkurs na najsympatyczniejszego ucznia, przygotowanie przez dziewczęta życzeń i słodkich upominków dla i zwycięzców konkursu. 
 • Akcja charytatywna – zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej na SMA Zosi. 

Październik 

 • Światowy Dzień Zwierząt – akcja charytatywna – zbiórka karmy oraz kocy dla zwierząt ze Schroniska w Gostyninie. 
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej – zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie i zaprezentowanie życzeń przez szkolne radio węzeł dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

Listopad 

 • Udział w akcji: „Szkoła Pamięta” i akcji Znicz z okazji Święta Zmarłych – porządkowanie grobów, zbiórka i zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza i grobach opuszczonych. Zapalenie zniczy i odwiedzenie grobów zmarłych pracowników szkoły. 
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości – odśpiewanie czterech zwrotek hymnu Państwowego przez społeczność szkolną 
 • Akcja charytatywna: „Góra grosza” zbiórka monet z przeznaczeniem dla potrzebujących. 
 • Andrzejki – akcent andrzejkowy na gazetce ściennej – wróżby i zabawa andrzejkowa. 

Grudzień 

 • Mikołajki – akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej – Poczta Świętego Mikołaja -obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi upominkami. 
 • Boże Narodzenie – Symbole świąteczne – wykonanie upominków Bożonarodzeniowych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły. 
 • Gazetka ścienna o tematyce Bożonarodzeniowej – życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów. 

 

Styczeń 

 • Podsumowanie I semestru – przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas – gazetka szkolna. 
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii – gazetka szkolna. 

Luty 

 • Walentynki –przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, doręczanie korespondencji przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe na gazetce szkolnej, słodkie upominki dla wszystkich uczniów. 

Marzec 

 • Dzień Kobiet – wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu oraz przygotowanie życzeń przez chłopców i rozdanie symbolicznego kwiatka. 
 • Światowy Dzień Życzliwości – wszyscy przychodzą ubrani na zielono i wręczają innym miłe słówka na zielonej karteczce. 
 • Dzień Wiosny – dekoracja sal lekcyjnych w wiosennych akcentach.  

Kwiecień 

 • Wielkanoc – gazetka ścienna o tematyce świątecznej, życzenia. 
 • Wykonywanie kart świątecznych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły. 
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi – akcja wiosenne porządki – sprzątanie sal/szkoły przygotowanie gazetki ściennej, zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, sprzątanie sal lekcyjnych i terenu przed szkołą. 

Maj 

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akcent na gazetce szkolnej. 
 • Wybieramy nowy Samorząd Uczniowski – Wybory opiekuna i przewodniczącego S.U. na nowy rok szkolny. 
 • Dzień Matki – akcent na gazetce szkolnej. 
 • Dzień Dziecka – przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu na Szeryfa Praw Dziecka i Osoby do Orderu Uśmiechu. 

Czerwiec 

 • Bezpieczne wakacje – Gazetka poświęcona zasadom spędzania bezpiecznych wakacji. 
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2019/2020 i przygotowanie sprawozdania. 
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny. 

Prace w ciągu roku szkolnego: 

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego 
 • prowadzenie księgi protokołów 
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego 
 • udział w akcjach charytatywnych 
 • współudział w uroczystościach szkolnych 

2019/2020

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2019/2020
Przewodniczący SU – klaudia Tarka
Skarbnik su – weronika rembowska
Opiekun – p. Bogumiła Łanda

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Pacynie
na rok szkolny 2019/2020

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.

 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.

 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

 • Poznawanie tradycji regionalnych.

 • Rozwój zainteresowań.

 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym;

 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej

Zadania i działania:

Wrzesień

 • Opracowanie planu pracy samorządu, przydzielenie zadań. Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy, wybór uczniów do sekcji,

wpisanie do planu pracy, propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu.

 • Szczęśliwy numerek, zasady losowania – przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”.

 • Dzień Chłopca – konkurs na najsympatyczniejszego ucznia, przygotowanie przez dziewczęta życzeń i słodkich upominków dla wszystkich chłopców w szkole i zwycięzców konkursu.

Październik

 • Światowy Dzień Zwierząt – akcja charytatywna – zbiórka karmy oraz kocy dla zwierząt ze Schroniska w Gostyninie.
 • Światowy Dzień Uśmiechu – obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły emocjonkiem z uśmiechem, gazetka szkolna.
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej – zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie krótkiej części artystycznej, życzeń, podziękowań oraz słodkich upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Szkolny Dzień Zdrowego Żywienia – akcja plakatowa, przygotowanie scenek, udział w zajęciach o zdrowym żywieniu i zdrowym stylu życia.
 • Akcja charytatywna: zbiórka nakrętek na leczenie dla chorej dziewczynki.

Listopad

 • Udział w akcji: „Szkoła Pamięta” i akcji Znicz z okazji Święta Zmarłych – porządkowanie grobów, zbiórka i zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza i grobach opuszczonych. Zapalenie zniczy i odwiedzenie grobów zmarłych pracowników szkoły.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości – odśpiewanie czterech zwrotek hymnu Państwowego przez społeczność szkolną, przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym, udział w uroczystości szkolno – środowiskowej.
 • Akcja charytatywna: „Góra grosza” zbiórka monet z przeznaczeniem dla potrzebujących.
 • Andrzejki – akcent andrzejkowy na gazetce ściennej – wróżby i zabawa andrzejkowa.

Grudzień

 • Mikołajki – akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej – Poczta Świętego Mikołaja -obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi upominkami.

 • Boże Narodzenie – Symbole świąteczne – wykonanie upominków Bożonarodzeniowych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.

 • Gazetka ścienna o tematyce Bożonarodzeniowej – życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów.

 • Akcja charytatywna – zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących.

Styczeń

 • Podsumowanie I semestru przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas – gazetka szkolna.

 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii – gazetka szkolna.

Luty

 • Walentynki – przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, doręczanie korespondencji przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe na gazetce szkolnej, słodkie upominki dla wszystkich uczniów.

Marzec

 • Dzień Kobiet – wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu oraz przygotowanie życzeń przez chłopców i rozdanie symbolicznego kwiatka.

 • Światowy Dzień Życzliwości – wszyscy przychodzą ubrani na zielono i wręczają innym miłe słówka na zielonej karteczce.

 • Dzień Wiosny- Mam Talent – I edycja konkursu  uczniowie z każdej klasy prezentują się w dowolnych dziedzinach i przedstawiają swoje umiejętnościzabawy i konkursy na sali gimnastycznej.

Kwiecień

 • Dzień Wiosny- Mam Talent – I edycja konkursu  uczniowie z każdej klasy prezentują się w dowolnych dziedzinach i przedstawiają swoje umiejętnościzabawy i konkursy na sali gimnastycznej.

 • Wielkanoc – gazetka ścienna o tematyce świątecznej, życzenia.

 • Wykonywanie kart świątecznych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły.

 • Obchody Światowego Dnia Ziemi – akcja wiosenne porządki – sprzątanie sal/szkoły przygotowanie gazetki ściennej, zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, sprzątanie sal lekcyjnych i terenu przed szkołą.

Maj

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akcent na gazetce szkolnej.
 • Tydzień z Janem Pawłem II – przygotowanie i wystawa plakatów poświęcona Ojcu Świętemu, – audycja przez szkolny radiowęzeł, – ciekawostki z życia Karola Wojtyły, – dzień z ulubionymi pieśniami naszego Papieża, – konkurs na najpiękniejszy wiersz o Janie Pawle II, – wspomnienia Pielgrzymki Papieża do Polski Zakopane – Górale Ojcu Świętemu.
 • Wybieramy nowy Samorząd Uczniowski – Wybory opiekuna i przewodniczącego S.U. na nowy rok szkolny.
 • Dzień Matki – akcent na gazetce szkolnej.
 • Dzień Dziecka – przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu na Szeryfa Praw Dziecka i Osoby do Orderu Uśmiechu.

Czerwiec

 • Bezpieczne wakacje – Gazetka poświęcona zasadom spędzania bezpiecznych wakacji.
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2019/2020 i przygotowanie sprawozdania.

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

 • prowadzenie księgi protokołów

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

 • udział w akcjach charytatywnych

 • współudział w uroczystościach szkolnych

Współpraca ze:

 • Dyrekcją Szkoły

 • Radą Pedagogiczną

 • Radą Rodziców

 • Parafią Rzymsko – Katolicką w Pacynie

 • Środowiskiem

 • Szkolnym Klubem UNICEF

 • Miejscowymi Instytucjami

 • Schroniskiem dla zwierząt

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Obchody 80 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – uroczystość na cmentarzu w Pacynie z udziałem Biskupa, w tym złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Uczczenie Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • Dzień Seniora

 • Początek i zakończenie roku szkolnego

Ze względu na pandemię koronawirusa, część zadań nie została zrealizowana. W związku z tym, zadania te, zostaną zamieszczone w planie pracy S.U. do realizacji w nowym roku szkolnym. Zaległe wybory do Samorządu Uczniowskiego, zostaną przeprowadzone na początku roku szkolnego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Bogumiła Łanda

2018/2019

Praca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie działa w oparciu o własny plan pracy uwzględniający wszystkie dokumenty szkolne.
Główny nasz cel to zaangażowanie jak największej grupy dzieci oraz nawiązanie ściślejsze współpracy z Radą Rodziców i środowiskiem. Tą działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się nam zrealizować.

Wrzesień

 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Grobie Żołnierzy w Pacynie i w Luszynie
 • ułożono plan pracy i ustalono terminy spotkań
 • z okazji Dnia Chłopca przygotowano okolicznościową gazetkę z życzeniami

Październik

 • Zorganizowano Przemarsz Niepodległościowy „ 100 lat Polsko’ ulicami Pacyny
 • Kocham Cię Polsko Żywa Flaga
 • Z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano Galę Gwiazd. Dla każdego nauczyciela słodki upominek.
 • Z okazji Dnia Nauczyciela przygotowano gazetkę z życzeniami
 • Przeprowadzono akcję plakatową „ Co zawdzięczam Polsce?”
 • Zorganizowana została akcja charytatywna „Dla Lenki” – przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek

Listopad

 • Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji „Rekord dla Niepodległej 4 zwrotki hymnu Narodowego”
 • Wykonaliśmy gazetkę „Niepodległa”
 • Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury
 • Wraz ze świetlicą szkolną zorganizowaliśmy dyskotekę andrzejkową połączoną z wróżbami

Grudzień

 • Mikołajki szkolne, cukierek dla każdego ucznia
 • Wykonanie i wręczenie upominków dla sponsorów, radnych, przyjaciół szkoły z okazji Świat Bożego Narodzenia
 • przygotowano świąteczną gazetkę z życzeniami

Styczeń

 • wykonaliśmy gazetkę z okazji Dnia Babci i Dziadka,

Luty

 • przygotowaliśmy okolicznościową gazetkę z okazji Święta Zakochanych
 • lizak serduszko dla każdego ucznia,

 • wykonaliśmy gazetkę poświęconą śp. Biskupowi Alojzemu Orszulikowi

Marzec

 • kwiatek dla każdej dziewczynki z okazji jej święta,
 • zorganizowaliśmy pierwszy Dzień Wiosny, Familiada rodzice kontra uczniowie, rozgrywki sportowe nauczyciele kontra uczniowie
 • wykonaliśmy gazetkę z okazji Dnia Kobiet
 • Wykonaliśmy Marzannę i razem z nauczaniem początkowym uczestniczyliśmy w jej topieniu

Kwiecień

 • wykonanie upominków zajączków świątecznych dla sponsorów, radnych i przyjaciół szkoły,
 • wykonanie gazetki świątecznej,

Maj

 • Przygotowano prezentację kandydatów i kandydatek na przewodniczącą/ego Samorządu Uczniowskiego.
 • 27 maja przeprowadziliśmy wybory do Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec

 • przygotowaliśmy Galę wręczenia odznak na Szeryfa Praw Dziecka, oraz wręczyliśmy Ordery Uśmiechu,
 • każdy uczeń z okazji dnia Dziecka otrzymał słodki upominek
 • wykonaliśmy gazetkę z okazji Wakacji,
 • zakupiliśmy koszulki dla uczniów ze 100% frekwencję
 • przekazaliśmy władzę naszym następcą podczas zakończenia roku szkolnego

MOCNE SRONY

 • uczniowie angażowali się w akcje charytatywne, zbiórki oraz przygotowanie i organizację imprez;
 • samorząd bardzo ściśle współpracował z Radą Rodziców, z akcjami wychodził do środowiska;

SŁABE STRONY

 • uczniowie nadal słabo angażują się w życie szkoły

Wnioski:

 • Samorząd Uczniowski dobrze pełnił swoją rolę i właściwie realizował powierzone zadania jednak należy bardziej zaangażować uczniów do pracy w samorządzie
Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2018/2019
Przewodniczący SU – MAJA WIERCIŃSKA
Opiekun – p. ANNA DAŁEK

2017/2018

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2017/2018
Przewodniczący SU – SZYMON REMBOWSKI
Opiekun – p. NATALIA DUTKOWSKA

2016/2017

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2016/2017
Przewodniczący SU – Alicja kujawowicz
Opiekun – p. eWA RUTKOWSKA

2015/2016

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2015/2016
Przewodniczący SU – Bartosz Cieśliński
Opiekun – p. Jolanta Majewska

Gratulujemy!

2014/2015

„Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko się jest podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych” Julian Radziewicz

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum    im. Polskich Olimpijczyków W Pacynie

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie działa w oparciu o własny plan pracy uwzględniający wszystkie dokumenty szkolne. Podczas jego konstruowania zostały wzięte pod uwagę wnioski z lat ubiegłych wynikające z ewaluacji wewnętrznej. Głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały, i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, podejmują próbę zagospodarowania czasu wolnego i zrobienia czegoś dla innych. Celem było zaangażowanie jak największej grupy dzieci oraz nawiązanie ściślejsze współpracy z Radą Rodziców i środowiskiem. Tą działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się nam zrealizować.
W miesiącu wrześniu ułożono plan pracy i ustalono terminy spotkań (pierwszy poniedziałek każdego miesiąca). Z okazji Dnia Chłopca przygotowano okolicznościową gazetkę z życzeniami i przeprowadzono wybory na najbardziej smerfnego chłopaka. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, czapeczki, wszyscy chłopcy cukierki.

Październik upłynął pod hasłem Dzień Nauczyciela. Przygotowano spotkanie na sali gimnastycznej. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli przedstawienie ”Marzenia sfrustrowanej nauczycielki”. Przeprowadzono zabawy integracyjne. Dla pedagogów był tort, cukierki i kawa. W tym miesiącu uporządkowano groby żołnierskie w Pacynie i Luszynie, zaniesiono doniczki kwiatów i symbolicznie  zapalono znicze.

Listopad przeprowadzono konkurs na plakat/zaproszenie na uroczystość 11 listopada, zaangażowano się w dostarczenie zaproszeń dla gości indywidualnych i plakatów dla mieszkańców naszej gminy. Uporządkowano mogiły żołnierskie po 1 listopada. Rozpoczęto przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zarejestrowano sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grudzień. Wykonano świąteczną dekorację szkoły, przygotowano gazetkę z życzeniami. Wspólnie z p. katechetką przygotowano jasełka, które zostały zaprezentowane w szkole podczas uroczystego spotkania świątecznego. Poproszono o pomoc mamy z Rady Rodziców, które przygotowały dla wszystkich poczęstunek w formie szwedzkiego stołu. Dzięki pomocy Wójta Gminy i Biblioteki Gminnej zaproszono niepełnosprawne dzieci z terenu gminy Pacyna. Dla wszystkich był Mikołaj. Program świąteczny, który oglądano podczas szkolnego świątecznego spotkania został zaprezentowany, zgodnie z sugestią p. dyrektor w: kościele parafialnym w Pacynie, Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Ośrodku Caritas w Skrzeszewach oraz dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach. Dla sponsorów, radnych, przyjaciół szkoły przygotowano pamiątkowe bombki, do których zostały przyłączone bileciki z życzeniami. Podsumowano akcję „Góra grosza”.

Styczeń minął pod hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab istniejący przy naszej szkole nie tylko kwestował, ale również dzięki pomocy i zaangażowaniu Rady Rodziców oraz osób prywatnych  przygotował kiermasz ciast, loterię fantową, występy i pokazy, zaproszono aktorów i odpalono światełko do nieba. Poszukano sponsorów i przygotowano poczęstunek zarówno dla kwestujących jak i dla osób występujących. Zadbano o odpowiedni wystrój szkoły, a zwłaszcza sali gimnastycznej. Rozplakatowano imprezę na terenie naszej gminy. Przygotowano rozliczenie finansowe, informacje dla mediów, podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w 23 Finał WOŚP.

Luty kojarzony jest z Dniem Zakochanych. Przygotowano okolicznościową gazetkę oraz wspólnie ze świetlicą szkolną dyskotekę Rozpoczęto pracę nad nowym regulaminem samorządu, zaplanowano obchody Dnia Kobiet.

Marzec. Dla wszystkich kobiet były cukierki i życzenia. Wykonano okolicznościową gazetkę szkolną – życzenia.  Rozpisano konkurs na wiosenne nakrycie głowy. Wolontariuszki WOŚPu zostały zaproszone na spotkanie z Prezydentem RP p. Bronisławem Komorowskim – podsumowano tegoroczny finał. Zakończono pracę nad regulaminem, został zaakceptowany i zatwierdzony do pracy.

Kwiecień. Wykonano dwie gazetki: „5 rocznica katastrofy smoleńskiej”, „Tradycje Wielkanocne”. Nasi sponsorzy i przyjaciel szkoły otrzymali upominki (jaja wielkanocne), do których przyłączone były bileciki z życzeniami. W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy przed świętami majowymi rozdać mieszkańcom naszej gminy ulotki, które przypominały o wywieszeniu flag i podawały krótkie informacje na temat świąt majowych. W szkole przygotowaliśmy ekspozycję ”Majowe święta”.

Maj. Przygotowano prezentację kandydatów i kandydatek na przewodniczącą/ego Samorządu Uczniowskiego. W dniach 11 – 12 maja przeprowadzono badanie ankietowe „Nasz samorząd uczniowski”.  Analiza ankiety pozwoli nowemu przewodniczącemu i opiekunowi opracować plan pracy SU na nowy rok szkolny. Podobną ankietę wypełniali również nauczyciele. W dniach 26 – 27 maja odbyły się wybory. Przewodniczącym został uczeń klasy IIB Bartosz Cieśliński, opiekunem p. Jolanta Majewska. Podsumowana została akcja „Nakrętka na wagę zdrowia” zebraliśmy ok. 62 tysiące nakrętek.

Czerwiec. Na zebraniu przeanalizowano ankietę z jej wynikami zapoznano samorządy klasowe. Zorganizowano w klasach trzecich debatę: W jaki sposób zaangażować wszystkich uczniów w życie szkoły? Trzecioklasiści wypełnili również kwestionariusz wywiadu, którego wyniki pozwolą w przyszłym roku uatrakcyjnić pracę samorządu i zaangażować jak największą grupę uczniów w jego pracę. Pomogliśmy w dostarczeniu plakatów i zaproszeń na imprezę środowiskową Młodzi dziękują – Dzień Seniora”


Mocne strony:

 • uczniowie angażowali się w akcje charytatywne, zbiórki oraz przygotowanie i organizację imprez;
 • samorząd bardzo ściśle współpracował z Radą Rodziców, z akcjami wychodził do środowiska;

Słabe strony:

 • mało informacji, dotyczących pracy SU, przekazywanych jest przez trójki klasowe innym uczniom, młodzież nie wie lub nie chce wiedzieć kto jest organizatorem jakiej akcji/imprezy

Wnioski:

 1. Praca samorządu jest widoczna i została wysoko oceniona przez uczniów i nauczycieli (wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej w gimnazjum). Samorząd Uczniowski dobrze pełnił swoją rolę i właściwie realizował powierzone zadania.
 2. Uczniom została zaproponowana szeroka i różnorodna oferta imprez szkolnych, jednak nie wszyscy uczniowie w nich uczestniczyli.
 3. Nie wszyscy uczniowie i nauczyciele wiedzą, które akcji i imprezy były przygotowane przez SU.

Analiza kwestionariusza wywiadu przeprowadzonego wśród uczniów klasy IIIA   i IIIB „Jak zaangażować społeczność szkolną do aktywnego udziału w życiu szkoły?’

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum przeprowadzono 8 czerwca 2015 roku wywiad, którego celem było pozyskanie informacji dotyczącej przyczyn/powodów, dla których nie wszyscy uczniowie angażują się w życie szkoły. Gimnazjaliści obecni w tym dniu w szkole – 24, udzielali odpowiedzi na 4 pytania.

Dlaczego angażujesz się w życie szkoły?

 • bo moja szkoła jest dla mnie ważna i jest dla mnie ważne, jak w niej jest, chcę by inni patrzyli z zazdrością i podziwem –
  9 wskazań;
 • chcę się pokazać z jak najlepszej strony – 6 odpowiedzi;
 • mamy wolne lekcje – 4;
 • dostajemy oceny – 3;
 • lubię, gdy się coś dzieje -2.

Dlaczego nie bierzesz udziału w akcjach i imprezach?

 • bo mi się nie chce – 4;
 • bo wybierają nauczyciele – 3;
 • boję się wyśmiania kolegów – 7;
 • mam stres – 4;
 • konflikt chłopcy dziewczęta przy ustalaniu wykonania zadania – 4;
 • nie interesują mnie – 1;
 • brak czasu – 1

Co utrudnia aktywność?

 • brak akceptacji kolegów – 3;
 • trema – 4;
 • brak chęci i lenistwo – 8;
 • nieśmiałość – 3;
 • brak czasu i obowiązki szkolne – 4;
 • strach, że zrobię coś nie tak – 2.

Co ułatwia bycie aktywnym?

 • pochwała nauczycieli i rodziców – 5;
 • otrzymana ocena – 5;
 • zazdrość innych – 4;
 • myśl, że nie ma lekcji – 4;
 • branie pod uwagę pomysłów uczniów – 2;
 • chęć pokazania się – 2;
 • otwartość – 2.

Wnioski:

 • uczniowie angażują się w życie szkoły z różnych powodów, nie zawsze robią to bezinteresownie;
 • dla gimnazjalistów ważne jest, jak są odbierani przez grupę rówieśniczą, boją się braku akceptacji i ośmieszenia, jest to      powód, dla którego część uczniów nie chce się angażować;
 • młodzież ma problem z publicznymi występami, ponieważ nie zawsze radzą sobie ze stresem, brak im odwag, przyznają się do nieśmiałości;
 • pochwała ze strony nauczyciela i rodzica oraz dobra ocena motywują ich do działania;
 • niektórzy respondenci napisali, że bardzo lubią, kiedy inni im zazdroszczą;
 • motywujące do działania jest branie pod uwagę ich pomysłów.

Czerwiec

 • Przeanalizowaliśmy ankiety dotyczące pracy SU.
 • Zaangażowaliśmy się w roznoszenie plakatów i zaproszeń na Dzień Seniora.
 • Przygotowaliśmy sprawozdanie z działalności SU.

Maj

 • Na tablicy SU umieściliśmy plakaty „Majowe święta”.
 • Przygotowaliśmy kampanię wyborczą.
 • W dniach 11- 12 maja 2015r. przeprowadzilismy wśród uczniów i nauczycieli ankietę „Nasz Samorząd Uczniowski”.
 • W dniach 26- 27 maja przeprowadziliśmy wybory przewodniczącego i opiekuna SU.

Kwiecień

 • Przygotowaliśmy 2 gazetki: „5 rocznica katastrofy smoleńskiej”,  „Tradycje wielkanocne”.
 • Naszych sponsorów i wszystkich, którzy nas wspierają i nam pomagają, obdarowaliśmy własnoręcznie wykonanymi upominkami.
 • W przeddzień świąt majowych mieszkańcom naszej gminy rozdaliśmy ulotki informujące o majowych świętach i zachęcające do wywieszania flag.

Marzec

 • Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy gazetkę z życzeniami i poczęstowaliśmy cukierkami wszystkie kobiety i dziewczęta.
 • Ogłosiliśmy konkurs na najbardziej fantazyjne nakrycie głowy.
 • Zatwierdziliśmy nowy regulamin SU.

22.12.2014 Wycieczka do Warszawy

Młodzież naszej szkoły weźmie udział w  lekcjach w Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskim. Odwiedzi Sztab Krajowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i obejrzy nocną świąteczną iluminację Warszawy.

08.12.2014 Święta….Święta……

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Pomagamy w przygotowaniu jasełek, które będą zaprezentowane nie tylko przed społecznością szkolną. Wykonujemy także świąteczne prezenty- bombki. Przygotowujemy świąteczną dekorację szkoły.

27.11 2014 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

„Gramy do końca i o jeden dzień dłużej”. Pierwsz raz w dziejach naszej szkoły będziemy mieć 11 stycznia 2015r. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarejestrowaliśmy już sztab. Wysyłamy kwestionariusze  wolontariuszy. Układamy program imprezy. Pomagają nam nauczyciele, Rada Rodziców, strażacy OSP Pacyna.

11.11.2014 Święto Niepodległości

Ogłosiliśmy konkurs na projekt zaproszenia z okazji Święta Niepodległości. Zaangażowaliśmy się w doręczanie imiennych zaproszeń i rozwieszanie plakatów informujących o imprezie.

30.10.2014 Pamięć o zmarłych

Nie zapomnieliśmy zapalić zniczy i położyć kwiatów na grobach żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej w 1939r., pochowanych na cmentarzach w Pacynie i Luszynie.

Październik 2014   Trwa akcja „Nakrętka na wagę zdrowia”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 maja 2015r. Nakrętki prosimy przynosić do sali nr 2.

14.10.2014 Dzień Nauczyciela

Przygotowaliśmy przedstawienie „Złota rybka, czyli marzenia sfrustrowanej nauczycielki”, humor  z zeszytów szkolnych oraz integracyjną zabawę „Lubię moją szkołę”. Na koniec został przygotowany słodki poczęstunek – cukierki od Rady Rodziców i tort od uczniów.

30.09.2014 Dzień Chłopca w ZSO

Były życzenia, cukierki i konkurs. Damska część szkoły wybierała najbardziej „Smerfnego Chłopaka” w trzech kategoriach: Laluś, Ważniak, Pracuś. Nagrodą były smerfne czapeczki, szarfy.

Zwycięzcom gratulujemy.

Wyniki wyborówdo Samorządu Uczniowskiegona rok szkolny 2013/2014

Karolina Banasiewicz – 56 głosów
Wiktoria Fudała – 32 głosy
Paulina Kobierecka – 7 głosów

Opiekun – p. Jarosław Komar – 30 głosów

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
– p. Anna Komar – 21 głosów

Pacyna, 24 maja 2013 r.

Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie w roku szkolnym 2012/2013
opiekun – p. Aleksandra Orzechowska


Przewodniczący – Mateusz Jóźwiak kl. IIIa
Z-ca -Karina Kubiak kl. IIIa
Sekretarz – Marta Ziółkowska kl. IIIb
Skarbnik – Aleksandra Kowalska kl. IIb
Sekcja dekoracyjna – Oliwia Jurek kl. IIb, Agata Majewska kl. IIIa

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013

∙  sprawny przepływ informacji uczeń – nauczyciel, wychowawca,
∙  angażowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły,
∙  kształtowanie zainteresowań uczniów,
∙  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
∙  kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania,
∙  wdrażanie do podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację.

WRZESIEŃ
∙  opracowanie Planu Pracy SU zgodnego z Programem Wychowawczym i Planem Pracy Szkoły,
∙  ustalenie kalendarza imprez organizowanych przez SU,
∙  „Sprzątanie Świata” – ustalenie rejonów do sprzątania, udział w akcji,
∙  Święto Patrona Szkoły Podstawowej Janusza Kusocińskiego – przygotowanie gazetek na korytarzach oraz w klasach oraz scenariusza uroczystości,
∙  Dzień Chłopca – przygotowanie gazetki z życzeniami (Gim.), dyskoteka (SP), życzenia i cukierek (SP).

PAŹDZIERNIK
∙  Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie gazetki, część artystyczna dla wszystkich pracowników szkoły,
∙  udział w akcji „Góra Grosza”,
∙  kontynuacja akcji zbiórki nakrętek,
∙  Święto Zmarłych – porządkowanie grobów, zakup zniczy i kwiatów,
∙  ogłoszenie Akcji PIES – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – przygotowanie plakatów informacyjnych, zbiórka niepotrzebnych (czystych) koców, kołder, ręczników, poduszek dla podopiecznych schroniska w Płocku oraz wycieczka połączona z przekazaniem zebranych rzeczy,
∙  Halloween – dyskoteka, konkursy,
∙  przygotowanie gazetki z okazji Święta Zmarłych.

LISTOPAD
∙  Zapalenie zniczy na Grobach Poległych Żołnierzy,
∙  11 listopada – gazetka,
∙  zgłoszenie szkoły do WOŚP,
∙  Andrzejki – gazetka.

GRUDZIEŃ
∙  Święta w naszych klasach – ogłoszenie konkursu na dekorację świąteczną           w klasach,
∙  Świąteczny radiowęzeł – koncert kolęd i piosenek świątecznych przez radiowęzeł,
∙  udział w akcji „I Ty zostań Świętym Mikołajem”,
∙  Mikołajki – Czapka Mikołaja – osoby z okazjonalnym nakryciem głowy będą zwolnione z dopowiedzi ustnych, wspólne zdjęcie wszystkich Mikołajów oraz Mikołaj i Mikołajka poczęstują wszystkich obecnych w szkole cukierkami,
∙  przygotowanie świątecznej gazetki i kartek lub choinek dla pracowników szkoły i lokalnych instytucji.

STYCZEŃ
∙  WOŚP – udział w akcji,
∙  Dzień Babci i Dziadka – gazetka,
∙  gazetka podsumowująca I semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013,
∙  Choinka szkolna – dyskoteka, konkursy.

LUTY
∙  Walentynki – pomoc świetlicy w organizacji Walentynek, gazetka, ubieramy się na czerwono,
∙  ogłoszenie obchodów Dnia Europy – Polska – przydział klas.

MARZEC
∙  8 marca – przygotowanie gazetki okolicznościowej,
∙  Marzec miesiącem przeciwdziałania przemocy i agresji – akcje plakatowe, impreza dla uczniów klas I – III SP, IV – VI SP i I – III Gim.
∙  Powitanie wiosny – każda klasa wybiera swój kolor przewodni, w który się            w tym dniu ubiera, przemarsz z Marzanną (SP), impreza na sali dla SP i Gim.
∙  Wielkanoc – gazetka.

KWIECIEŃ
∙  Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności – sprawdzian kl. VI  i egzaminy gimnazjalne – gazetka.

MAJ
∙  Majowe Święta – gazetka,
∙  Dzień Mamy – gazetka,
∙  przygotowanie kampanii wyborczej i wybory do Samorządu Uczniowskiego na następny rok szkolny.

CZERWIEC
∙  Dzień Dziecka – gazetka,
∙  Dzień Taty – gazetka okolicznościowa,
∙  Dzień Europy – Polska,
∙  podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2012/2013,
∙  przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym,
∙  gazetka podsumowująca naukę w roku szkolnym 2012/2013.

W planach: działalność radiowęzła i gazetki szkolnej.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty, co oznacza, że może on ulegać modyfikacji w trakcie roku szkolnego.

Opiekunowie SU

Dzień Kobiet

Samorząd Uczniowski nie zapomniał o płci pięknej naszej Szkoły! Z okazji Dnia Kobiet SU Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie przygotował:

 • gazetkę z życzeniami dla wszystkich Pań,
 • przedstawiciele chłopców ZSO A. Modliborski (Gim.) i J. Kulesza (SP)  na ręce Pani Dyrektor przekazali kwiaty oraz złożyli życzenia i wręczyli słodkie upominki wszystkim Paniom pracującym w naszej szkole.
 • słodki poczęstunek i życzenia od chłopców dla wszystkich Dziewcząt  w szkole.

Akcje prowadzone w roku szkolnym 2012/2013 pod patronatem Samorządu Uczniowskiego

 • Kiermasz Choinkowy

Serdecznie prosimy wszystkich chętnych uczniów o przygotowanie prac plastycznych na Kiermasz Choinkowy.

Prace będą sprzedawane podczas choinki szkolnej. Zysk zasili budżet Samorządu Szkolnego.

Prace można składać w bibliotece szkolnej do 17.01.2013r.

Dziękujemy

Samorząd Uczniowski

 • Pomoc Szymonowi

Fundacja „Pomóż i Ty”

Uczniowie klas III Gim. dokonali zbiórki pieniędzy na pomoc  dla absolwenta naszej szkoły.

Zebraną kwotę – 150 zł wpłacono dnia 16.04.2013r.,  na konto Fundacji Pomóż i Ty.

 

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Pomóż i Ty” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego 18-letniego Szymona Czechowskiego, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2011 r. stracił palce prawej dłoni. Szymon pragnie kontynuować naukę w technikum, aby móc w przyszłości pracować w wymarzonym zawodzie rolnika-mechanika. Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią mu specjalistyczne protezy palców. Koszt protez 42 600 zł zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziców Szymona, dlatego przede wszystkim od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie powrót do sprawności  i możliwość bycia aktywnym zawodowo.
Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

z dopiskiem „Na protezę palców dla Szymona Czechowskiego”.

Każdemu darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu z góry dziękując za pomoc naszym podopiecznym.
„Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia”
Władysław Loranc

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.dobroczynne.pl/

  • Czapka św. Mikołaja

6 grudnia 2012r. Samorząd Uczniowski ogłosił akcję Czapka Mikołaja, tzn. uczniowie, którzy tego dnia włożyli okazjonalne nakrycie głowy, byli zwolnieni z odpytywania. Mikołaj i Mikołajka poczęstowali wszystkich uczniów i pracowników szkoły cukierkami. Radiowęzeł nadawał świąteczne piosenki. Na koniec wszyscy, którzy włożyli tego dnia czapki Mikołaja, zrobili sobie wspólne zdjęcie.

  • Góra grosza

Góra Grosza 2012

W dniach 26 listopada – 7 grudnia 2012 roku uczniowie oraz nauczyciele ZSO uczestniczyli w Akcji Góra Grosza.

4 stycznia 2013 roku dokonano zliczenia zebranych pieniędzy. W sumie uzbierano 6711 monet o łącznej wartości 181,82 zł.

  • Pomoc zwierzętom
  • Zbieranie nakrętek

Akcja „Zbieraj nakrętki”

7 maja 2013r. zakończono w ZSO Akcję „Zbieraj Nakrętki”, które były przeznaczone na pomoc dla ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie.

W sumie uzbierano 110 kg nakrętek. Przekazano je opiekunowi SU – pani, która jest jednocześnie wychowawcą chłopca.

W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie (SP i Gim.) oraz pracownicy szkoły.

 • Sprzątanie Świata – akcja odbyła się 17 września 2012r.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie w roku szkolnym 2009/2010
opiekun – p.Sylwia Kwiatkowska

przewodnicząca – Aleksandra Durmaj
zastępca -Karolina Domżałowicz
skarbnik -Aneta Kotowicz

Plany pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2009/2010

Wybory 2010/2011

W czerwcu 2010r. poznaliśmy nowe władze Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został Bartłomiej Durmaj, jego zastępcą Kinga Wasilewska. Nowym opiekunem została p. Justyna Gontarek. Życzymy sukcesów!

Plansza z kampanii wyborczej

Przekazanie władzy podczas zakończenia roku szkolnego 2009/2010

 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top