Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN boiska szkolne mogą być wykorzystane tylko po spełnieniu niżej podanych warunków:

  • obowiązkowa weryfikacja uczestników (pisemne zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt i wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę)
  • zachowanie dystansu społecznego,
  • ograniczona liczba osób (informacji udziela zarządca terenu szkolnego),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie przez osobę odpowiedzialną za grupę,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
  • Osoba odpowiedzialna za grupę zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających.
  • boiska mogą być wykorzystywane tylko w godzinach pracy szkoły.