admin

admin

(0 comments, 51 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
Obraz przedstawia budynek szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie w porozumieniu z Radą Rodziców ustalił, że 21 i 22.12.2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych. Wznowienie zajęć nastąpi po zakończeniu ferii zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r. Szczegóły zostaną podane przed 18.012020 r.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna monitorowanie realizacji zdalnego nauczania w szkołach. Celem monitorowania jest pozyskanie informacji od dyrektora, nauczycieli i rodziców o tym, jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, formularz anonimowej ankiety dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem: http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic

Proszę o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r.

Załączniki:
– Pismo przewodnie – monitorowanie realizacji zdalnego nauczania w szkołach.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na konferencję on-line „Współczesny wymiar bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach w okresie pandemii organizowaną w dniu 8 grudnia 2020 r. w godz. 12.00- 14.20 przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konferencja będzie dostępna pod linkiem: https://youtu.be/wyS-9dJx5WE

Załączniki:

Obraz przedstawia budynek szkoły

Ważna informacja.

Zgodnie z decyzją MEN, zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 29 listopada 2020 roku. W tym czasie obowiązuje nauka w trybie zdalnym. Dla uczniów klas I-VIII zajęcia odbywają zgodnie z planem lekcyjnym – czy to poprzez bezpośrednie połączenia np. za pomocą komunikatorów internetowych, czy poprzez udostępnienie materiałów w czasie kiedy jest dana lekcja, czy w inny sposób uzgodniony bezpośrednio przez nauczyciela z uczniami danej klasy. Zgodnie z zaleceniami MEN, jest możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej  w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Uczniowie klasy VIII będą odbywać konsultacje w grupach nie większych niż 5 osób. Terminy zostaną podane przez poszczególnych nauczycieli. Również konkursy przedmiotowe będą odbywać się w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych. O terminach powiadomią nauczyciele właściwych przedmiotów.

Pan Andrzej Matuszewski wygłasza przemówienie.

Dzień Patrona

1 X 2020 r. Dzień Patrona
z najwierniejszym
przyjacielem naszej szkoły
Andrzejem Matuszewskim

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa działania związane z obchodami Święta Patrona Szkoły zostały rozłożone w czasie. Na charakter tegorocznej uroczystości miały wpływ dwie ważne dla nas rocznice:

 • 80 lat temu 21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą został rozstrzelany przez Niemców Janusz Kusociński, najpopularniejszy sportowiec II Rzeczypospolitej, mistrz olimpijski, żołnierz kampanii wrześniowej i uczestnik działalności konspiracyjnej;
 • 40 lat temu 6 września 1980 roku Szkole Podstawowej w Pacynie nadano imię Janusza Kusocińskiego.

Od 21 września br. uczniowie klas V-VIII mieli możliwość obejrzenia filmu o Januszu Kusocińskim „Ostatnie okrążenie”. We wszystkich klasach nauczyciele przeprowadzili pogadanki, których celem było przypomnienie życiorysu, patriotycznej postawy, osiągnięć sportowych naszego patrona. W tych dniach najlepsi sportowcy klas IV – VI i VII – VIII w kategorii dziewcząt i chłopców wystartowali w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Szkoły w skoku w dal, biegu na 60 i 700 metrów. Najmłodsi rywalizowali w konkursach sprawnościowych, których celem było wyłonienie Klasowego Mistrza Sportu w kategorii dziewcząt i chłopców. Tradycyjnie już dla chętnych uczniów klas VI – VIII 28 września br. przeprowadzony został Szkolny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej.

1 października w Dniu Patrona na szkolnym boisku odbył się uroczysty apel podsumowujący wszystkie wcześniejsze działania. W oficjalnej części uroczystości wprowadzono sztandar Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego i odśpiewano hymn szkoły „Marzenia każdy powinien mieć…”.

Następnie Dyrektor Jarosław Komar z wielką radością powitał honorowego gościa, przyjaciela naszej szkoły, emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego pana Andrzeja Matuszewskiego, który przywołując wspomnienia sprzed 40 lat opowiadał o ówczesnej bazie lokalowej, osiągnięciach sportowych, decyzji związanej z wyborem imienia dla naszej szkoły.

Przewodniczy samorządu uczniowskiego Piotr Felczak ogłosił wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. Zwyciężył uczeń klasy VIII – Jakub Korytkowski, drugie miejsce zajęła Zuzia Durka (kl. VII a), a trzecie Szymon Śniec (kl. VII b). Nagrody wręczył pan Andrzej Matuszewski, który dodatkowo ufundował książki swojego autorstwa „STULECIE SZKOŁY W PACYNIE”. Najlepszym sportowcom Dyrektor szkoły Jarosław Komar i honorowy gość wręczyli piłki i medale ufundowane przez Wójta Gminy Pacyna.

Klasowymi Mistrzami Sportu zostali:

 • kl. IA Amelia Zielak i Aleksander Łasica,
 • kl. IB Patrycja Lewandowska i Miłosz Kunikowski,
 • kl. II Lena Kiełbasa i Oliwier Surma,
 • kl. IIIA Julka Tomczak i Olaf Sitkiewicz,
 • kl. IIIB Zuzanna Kaczmarczyk-Pietrzak i Jakub Ziółkowski.

Klasowymi Mistrzami Sportu zostali:

Najszybciej pobiegli:

 • 60m – (kl. VII- VIII) Nikola Rogowicz, Piotr Felczak

 • 60m – (kl. IV-VI) Sylwia Świerczyńska, Aleksander Bartosiak

 • 700m – (kl. IV-VI) Wiktoria Serwach, Kacper Miszczak

 • 700m – (kl. VII- VIII) Zuzia Durka, Paweł Szepietowski

Najlepiej w dal skoczyli:

 • (kl. VI-VI) Julia Komar, Michał Gajewski
 • ( kl. VII-VIII) Wiktoria Jagoda, Jakub Graczyk

Zgodnie z tradycją po zakończonej uroczystości nasz gość pan Andrzej Matuszewski wpisał się do Kroniki Szkoły i złożył podpis na pamiątkowej Fladze Olimpijskiej.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Matuszewskiemu za wspomnienia i obecność na naszej uroczystości. Dziękujemy również Wójtowi Gminy Pacyna za fundowanie nagród.

Koordynator imprezy: Maria Stępniak

Uczniowie klasy Ia stoją w grupie

Dzień Pierwszaka

Dnia 25 września 2020r. w naszej szkole odbył się Dzień Pierwszaka. Tego dnia najmłodsi nasi uczniowie z klasy I a oraz I b zaprezentowali się swoim starszym kolegom i koleżankom. Z niewielką tremą stanęli na scenie, aby po raz pierwszy wystąpić w roli aktorów. W repertuarze były wesołe wierszyki i piosenki z życia pierwszoklasistów, ich obawy przed szkołą oraz to jakimi uczniami chcą być. Starsi koledzy z kl. II i IIIa oraz III b przygotowali dla maluchów drobne upominki. Były to gipsowe figurki, które dzieci miały za zadanie pięknie pomalować. Na koniec pani wicedyrektor Jolanta Fabianowska życzyła uczniom klasy pierwszej bardzo dobrych ocen, satysfakcji z osiąganych w szkole wyników i samych sukcesów. Na pewno pierwszoklasiści zapamiętają ten dzień na długo.

 

Dyrektor Szkoły pasuje pierwszoklasistów na uczniów

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 IX 2020r. w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. O godz. 8.30 do szkoły przyszli uczniowie klas IV – VIII, a na godz. 10.00 najmłodsi czyli klasy I – III.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pan dyrektor symbolicznym ołówkiem pasował ich na uczniów. Od wychowawców otrzymali dyplomy potwierdzające iż stali się uczniami Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie. Nasza szkoła jest przygotowana do nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Z optymizmem i nadzieją wracamy do pracy.

Autor: A. Komar

Obraz przedstawia budynek szkoły

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie pandemii

Organizacja zajęć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innym miejscu.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

Czytaj dalej ….

Obraz przedstawia budynek szkoły

26 VIII 2020r. o godz. 14.00 odbędzie się w szkole, na dużej sali gimnastycznej spotkanie z uczniami klasy pierwszej. Zapraszamy!

Opis obrazka: Radosne dzieci biegną do szkoły. Autobus dowozi kolejnych zadowolonych uczniów.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Informacja dot. korzystania z boiska szkolnego.

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN boiska szkolne mogą być wykorzystane tylko po spełnieniu niżej podanych warunków:

 • obowiązkowa weryfikacja uczestników (pisemne zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt i wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę)
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • ograniczona liczba osób (informacji udziela zarządca terenu szkolnego),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie przez osobę odpowiedzialną za grupę,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Osoba odpowiedzialna za grupę zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających.
 • boiska mogą być wykorzystywane tylko w godzinach pracy szkoły.
admin's RSS Feed
 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa
  im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie
  09-541 Pacyna
  ul. Kopycińskiego 5
  woj. mazowieckie
  tel: 024/2858083
  e-mail: szkola@pacyna.mazowsze.pl
  lub zsopacyna@interia.pl

  logo_klubu

   

  BohaterON w Twojej Szkole_banerki_160x600

 • Położenie szkoły • Październik 2021

  pon wt śr czw pt sob nie
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
Go to Top