Materiały dla uczniów umożliwiające samokształcenie w czasie zawieszenia zajęć szkolnych

Matematyka Klasa IV- na stronie www.matzoo.pl rozwiązuje testy dotyczące tabliczki mnożenia i działań pisemnych. Uzupełnia braki w zeszycie ćwiczeń z działu „Figury geometryczne”

Klasa V – Działania na ułamkach dziesiętnych (bez dzielenie) uzupełnia zeszyt ćwiczeń i zadania z podręcznika. Na stronie www.matzoo.pl rozwiązuje testy dotyczące tabliczki mnożenia i działań pisemnych, ułamków.

Klasa VI – Pola figur, figury na kartce w kratkę – zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Zadania „Przed klasówką” z podręcznika.

Klasa VII – Zadania z powtórzenia z działu „Równania”

Klasa VIII – Rozwiązują testy 8, 9, 10 z dodatkowego zeszytu ćwiczeń „Egzamin ósmoklasisty”. Na stronie https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/ rozwiązujemy dowolnie wybrane testy

Język polki Uczniowie klasy VIII rozwiązują testy 5 i 6 łącznie z wypracowaniem. Pracują zdalnie – rozwiązują ćwiczenia z egzaminów, piszą wybrane formy wypowiedzi. Uczniowie z klas V, VI, VII mają przeczytać wskazane lektury, zalogowani dostaną e-mail z ćwiczeniami z czytania ze zrozumieniem
Język angielski Uczniowie klas VIII rozwiązują przesłane arkusze egzaminacyjne łącznie z napisaniem wiadomości tekstowych. Uczniowie klasy VII rozwiązują karty pracy ze strony biernej, opracowują zadania ze słownictwa i czytania ze zrozumieniem z rozdziału IV. Klasy VI opracowują ćwiczenia związane z czytaniem ze zrozumieniem i słownictwem z rozdziału V. Klasy V uczą się wszystkich czasowników nieregularnych z końca podręcznika, tłumaczenie znajdują sami w internecie oraz uczą się słownictwa z działu V. Uczniowie klasy IV uczą się słownictwa z rozdziału IV.
Muzyka Opracować i nauczyć się grać na flecie zadane utwory.
Plastyka Przygotowanie prac plastycznych i prac na konkurs.
Historia Uczniowie każdej klasy samodzielnie opracują rozpoczęty rozdział. Na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły sprawdzony zostanie stopień opanowania materiału
WOS Nauczę się samodzielnie opracuję rozpoczęty dział
Przyroda Klasa IV – uczniowie przygotują się z działu V. Przeczytają 3 tematy z działu VI. Uzupełnią 3 tematy w zeszycie ćwiczeń.
Geografia Uczniowie przeczytają 2 kolejne tematy (w klasie VII 4 tematy, uzupełnia do tych tematów zeszyt ćwiczeń)
Biologia Uczniowie mają przeczytać kolejne tematy z podręcznika i przygotować się do udzielenia odpowiedzi z nacobezu
Fizyka Rozwiązywanie testów z e-podręczniki
Informatyka Zlecono uczniom pracę nad rozpoczętymi projektami – Scratch
Chemia Klasy VIII – Powtórzyć właściwości i zastosowane alkanów

Klasa VII – Wiązania chemiczne – kowalencyjne i jonowe

Edukacja dla bezpieczeństwa Resuscytacja – podstawowe działania.
Religia Klasa III – nauczyć się formuły spowiedzi i powtórzyć sobie katechizm

klasa VII – formuła bierzmowania, dialog z biskupem