Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.
O czym należy pamiętać podczas egzaminu – plakat.