Komplety podręczników (wg wykazu) uczniowie przynoszą do szkoły w zakończenie roku i zostawiają na świetlicy szkolnej. Proszę, by książki były zapakowane w reklamówkę i podpisane. Wykaz książek wypożyczonych z biblioteki przekazują wychowawcy. Czytaj dalej…