Zagrożenie wynikające ze stanu epidemii i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego spotkania na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i pracowników szkoły, zakończenie roku szkolnego podlegać będzie następującym rygorom:

 1. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.
 2. Obowiązują ich maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.
 3. Dzieci nie przynoszą kwiatów, maskotek i innych przedmiotów.
 4. Jeżeli tego dnia przyniosą podręczniki, powinny być one spakowane razem i podpisane.
  Książki pozostawiamy w świetlicy szkolnej.
 5. Komputery, które zostały wypożyczone uczniom należy również pozostawić w świetlicy szkolnej, podpisując stosowne dokumenty.
 6. Uczniowie przychodzą na określone godziny – nie wcześniej i nie później.
 7. Klasy, które mają zakończenie na sali gimnastycznej wychodzą wyjściem przy kotłowni.
  Z małej sali gimnastycznej uczniowie wychodzą tylnym wyjściem.
 8. W czasie spotkań z wychowawcami, należy zachować właściwą odległość pomiędzy uczestnikami spotkania. Powinny być przeprowadzone sprawnie czasowo.
 9. Harmonogram spotkań na sali gimnastycznej:
  9.00 klasa I, 10.00 klasa III, 11.00 klasa IV, 12.00 klasa Vb, 13.00 klasa VIb, 14.00 klasa VIIIa
 10. Mała sala gimnastyczna
  9.00 klasa IIa, 10.00 klasa IIb, 11.00 klasa Va, 12.00 klasa Via, 13.00 klasa VII 14.00 klasa VIIIb

W czasie przerw pomiędzy spotkaniami poszczególnych klas, nastąpi dezynfekcja określonych pomieszczeń i korytarzy