Decyzją MEN, uczniowie klas I-III od dnia 18 stycznia 2021 r. kończą naukę zdalna i powracają do nauki stacjonarnej. Zgodnie z wytycznymi MEN obowiązują dotychczasowe obostrzenia sanitarne. W naszej placówce obowiązuje Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie pandemii i wytyczne ministerstwa.
Poniżej przedstawiamy grafik kursów autobusów z godzinami odjazdów i przyjazdów. W szkole od poniedziałku będzie funkcjonować stołówka. Indywidualne środki ochrony osobistej zapewniają rodzice.
Powracamy również do konsultacji dla las VIII. Będą się one odbywać we wtorek i środę – tak jak w listopadzie i grudniu. Uczniowie klasy VIII obowiązują te same zasady sanitarne.
W załączniku przedstawiamy aktualne wytyczne MEN.

Załączniki:

1.Rozkład jazdy autobusów.

2. Aktualne wytyczne MEN