W związku z wprowadzeniem trybu nauki hybrydowej dla klas I-III w województwie mazowieckim, zmienia się plan pracy szkoły. Od dnia 15 marca 2021 roku w naszej szkole klasy I-III zostaną podzielone po połowie, na grupy  A i B. Będą one przychodziły naprzemiennie do szkoły. W ten sposób spełnimy warunek, że w szkole może być tylko 50% uczniów z klas I-III. Grupa A przychodzi w poniedziałek a grupa B we wtorek, w środę grupa A, w czwartek B, w piątek A. W drugim tygodniu (od 22.03.2021 r.) jako pierwsza przyjdzie grupa B. Szczegóły zostaną Państwu podane przez wychowawców.  Nauczyciele będą również przygotowywać materiały do samokształcenia dla uczniów, którzy w tym czasie będą w domu np. na wtorek dla grupy B, na środę dla grupy A.

Konsultacje dla klasy VIII i próbny egzamin pozostają bez zmian.

Klasy IV – VIII realizują naukę w dalszym ciągu w sposób zdalny.

Godziny kursów autobusów pozostają bez zmian.