Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w dniach od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz od 3.01.2022 r. do 5.01.2022 r., obowiązuje w szkole nauka zdalna.
7 stycznia 2022 r., jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.
W czasie nauki na odległość, na wniosek opiekuna szkoła może zapewnić opiekę nad uczniami klas 1-3 w godzinach jej pracy. Uczniowie ci będą realizować naukę zdalną na terenie szkoły.