OD DNIA 27 LUTEGO 2023 r. ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI USTALENIAMI NASTĘPUJE ZMIANA KOLEJNOŚCI DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI (autobus biały). SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW”.