23 czerwca 2023r. uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2022/2023. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się Mszą św. w kościele parafialnym w Pacynie. Następnie cała społeczność szkolna, zaproszeni goście spotkali się w sali gimnastycznej naszej Szkoły. W trakcie spotkania Dyrektor Szkoły p. Jarosław Komar poinformował o najważniejszych sukcesach i osiągnięciach uczniów. Wręczył nagrody za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję i osiągnięcia sportowe. Uczniowie klasy ósmej przekazali Sztandar Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie młodszym koleżankom i kolegom. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Michalina Rewerska przekazała władzę nowej przewodniczącej Oliwii Grzelak. Najlepszym absolwentom: Kornelii Serwach i Jakubowi Peterze Rada Gminy Pacyna ufundowała nagrody książkowe, które wręczył Wójt Gminy Pacyna p. Krzysztof Woźniak. Absolwenci z klasy VIIIa przekazali 1300 zł na zakup sztandaru, a absolwenci klasy VIIIb 800 zł. Dziękujemy!
Na koniec uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.

Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji!

Autorzy: Bożena Rachubińska
Jacek Studziński