Do dnia 22 marca 2024 r. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego prowadzi rekrutację do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.
W załączeniu:

  1. Wniosek rodziców o przyjęcie do klasy pierwszej.
  2. Klauzula informacyjna