W dniach:  30.03.2020 r. ( poniedziałek ) – język polski ,31.03.2020 r. ( wtorek ) – matematyka, 01.04.2020 r. ( środa ) – język angielski  godz. 9.00 ,odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.cke.gov.pl lub www.men.gov.pl.
Dodatkowe informacje uczniowie uzyskają u wychowawcy klasy i nauczycieli prowadzących dany przedmioty.