Obraz przedstawia budynek szkoły

27 kwietnia 2022r. – Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

W dniu 27 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem : „Żyj bezpiecznie i zdrowo”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-VIII. Zajęcia miały na celu propagowanie zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród uczniów. Na tę uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji: SANEPID-u ,MONAR-u, KRUS-u, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie i w Pacynie, Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, koordynator medyczny wraz z uczniami L.O. im .A. Mickiewicza w Żychlinie. Wyżej wymienione osoby : – prowadziły rozmowy na temat zdrowego odżywiania ,profilaktyki uzależnień , zagrożeń w sieci, relacji rówieśniczych oraz presji grupy; – prezentowały filmy z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i domowym; – prowadziły zajęcia warsztatowe dotyczące relacji rówieśniczych. Odbywały się także pokazy najnowszego sprzętu oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzone zostały w trzech modułach , w zależności od grupy wiekowej.

Autor: Agnieszka Krysztofik

Obraz przedstawia budynek szkoły

21 IV 2022 r. Targi Edukacyjne

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyły się IV Targi Edukacyjne. Uczestniczyli w nich uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej. Głównym celem targów była prezentacja i przedstawienie ofert edukacyjnych szkół średnich i zawodowych na rok szkolny 2022/2023. W tym roku przyjęło nasze zaproszenie 10 szkół: z Gąbina, Gostynina, Kutna, Płocka, Żychlina, Zduńskiej Dąbrowy i Mieczysławowa. Gości powitał i otworzył Targi Edukacyjne Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacynie p. Jarosław Komar. Przedstawiciele zaproszonych szkół zaprezentowali swoje oferty edukacyjne oraz przedstawili prezentacje multimedialne. Na pięknie przygotowanych stoiskach uczniowie mogli obejrzeć wystawy, zapoznać się folderami i ulotkami oraz uzyskać wiele cennych informacji na temat konkretnej szkoły. W delegacjach promujących szkoły średnie i zawodowe byli również nasi absolwenci. Podczas targów panowała ciepła i miła atmosfera. Uczniowie naszej szkoły zostali obdarowani słodyczami, materiałami i gadżetami promującymi daną szkołę. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczestnictwo w nich pomogło im przyjrzeć się dokładniej ofertom edukacyjnym poszczególnych szkół oraz ułatwiło uczniom jeszcze niezdecydowanym podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej. Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym szkołom za udział w tegorocznych targach. Zapraszamy za rok na kolejne spotkanie.

Autor: Halina Goliszewska

Obraz przedstawia budynek szkoły

Rekrutacja 2022/2023 do klasy I

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie informuje, że prowadzi rekrutację do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja jest prowadzona do 25 marca 2022 r.

Załączniki :

 1. Podanie o przyjęcie do klasy I

 2. Klauzula informacyjna RODO

Obraz przedstawia budynek szkoły

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Pacyna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Obraz przedstawia budynek szkoły

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: od 16 do 22 lutego 2022 r.

Miejsce Akcji: parking przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie

dzień babci i dziadka

Święto Babci i Dziadka

Mimo panującej pandemii i nieco innych warunków funkcjonowania szkół uczniowie klas I – III przygotowali dla swoich babć i dziadków koncert życzeń. Znalazły się tam podziękowania, życzenia i piosenki, którymi dzieci wyraziły wdzięczność swoim kochanym babciom i dziadkom za miłość oraz poświęcony czas dla nich.

Obraz przedstawia budynek szkoły

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w dniach od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz od 3.01.2022 r. do 5.01.2022 r., obowiązuje w szkole nauka zdalna.
7 stycznia 2022 r., jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.
W czasie nauki na odległość, na wniosek opiekuna szkoła może zapewnić opiekę nad uczniami klas 1-3 w godzinach jej pracy. Uczniowie ci będą realizować naukę zdalną na terenie szkoły.

001

Spotkanie z Thomasem Bachem Prezydentem MKOl

 

Polski Komitet Olimpijski w szczególny sposób wyróżnił naszą szkołę zapraszając na spotkanie  z Thomasem Bachem Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Uroczyste wydarzenie miało miejsce 16 listopada 2021r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.   W spotkaniu brało udział dwunastu uczniów i trzech opiekunów. Zaszczyt zaprezentowania w języku angielskim naszej szkoły w przypadł Zuzannie Durce, Mai Peterze i Marcie Majewskiej uczennicom klasy  VIIIa,  które na tę okoliczność ubrały  regionalne stroje ludowe.

Nasi uczniowie   oraz   uczniowie   Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie  przedstawili przygotowane specjalnie na to wydarzenie prezentacje. Maja, Zuzia i Marta opowiedziały o historii Biegów Janusza Kusocińskiego, obchodach Dnia Patrona, kultywowaniu tradycji sportowych, regionalnych  oraz współpracy z PKOl. Na zakończenie poprosiły Pana Prezydenta o złożenie podpisu na pamiątkowej fladze z podpisani medalistów olimpijskich i mistrzów sportu. Thomas Bach chętnie się zgodził i złożył autograf na naszej fladze.  Po prezentacji Pani Katarzyny Deberny, dotyczącej działalności kulturalno – edukacyjnej PKOl, głos zabrał Prezydent MKOl, który podsumowując powiedział, że jest zaskoczony zaangażowaniem  i ogromem podejmowanych działań. „Widać w nich poświęcenie i oddanie wartościom olimpijskim, które płynie prosto z serca. Nie bez znaczenia znajdujemy w niej również nawiązanie do idei naszego założyciela, Pierre de Coubertin i jego misji. Sport i kultura łączą się, ponieważ jednoczą ludzi w wielu aspektach i uczą tak ważnych wartości jak pokój, szacunek czy przywiązanie do zasad”.   Prezydent odpowiadając na pytania młodzieży, wspomniał o swoich pierwszych zainteresowaniach piłką nożną, którą za namową rodziców i trenera zamienił na szermierkę. Decyzja okazała się słuszna, bo w 1976 roku podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu zdobył wraz z drużyną złoty medal. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do Lozanny, siedziby Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Następnie  delegacja uczniów naszej szkoły przekazała  upominki, które tematycznie nawiązywały do kultywowanych tradycji szkolnych i regionalnych. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy chętnie pozowaliśmy do pamiątkowych zdjęć. Zwiedzanie stałej ekspozycji w Muzeum Sportu i Turystyki zakończyło nasz pobyt w Centrum Olimpijskim.

                                                                                                                                      

Autor: Maria Stępniak

Obraz przedstawia budynek szkoły

11 LISTOPADA

IMG_20211110_201804

Drodzy uczniowie i rodzice!

W związku z zaistniałą od ponad roku sytuacją w Polsce i na świecie, nie jest możliwe, abyśmy wspólnie obchodzili tegoroczne Święto Narodowe Odzyskania przez Polskę Niepodległości, tak jak robiliśmy to przed pandemią. Wspominając tamte coroczne występy, aby dobrej tradycji naszej szkoły stało się zadość udostępniamy na kanale youtube widowisko, które uczniowie i absolwenci pod kierunkiem nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie zaprezentowali trzy lata temu, w stulecie obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Był to spektakl pt. „Godność, Wolność, Niepodległość. Uroczystość patriotyczna zgodnie z motywem przewodnim została podzielona na trzy etapy: w pierwszym pokazano radość Polaków z odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli, w drugim walkę o godność w czasie II wojny światowej i w czasach komunistycznych, w trzecim radość współczesnego pokolenia z wolności. Jednym z elementów uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.  Aby ocalić od zapomnienia dawne zwyczaje w części ludowej pokazano jesienne prace w gospodarstwie. W tym roku były to wykopki, które dawniej wykonywała cała wieś, każdego dnia u innych sąsiadów. Uczniowie ubrani w tradycyjne stroje zaprezentowali zwyczaj wspólnie wykonywanej pracy. Na koniec wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Pacyna. Zespół zaprezentował poloneza i mazura.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego

Jarosław Komar

 

 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa
  im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie
  09-541 Pacyna
  ul. Kopycińskiego 5
  woj. mazowieckie
  tel: 024/2858083
  e-mail: szkola@pacyna.mazowsze.pl
  lub zsopacyna@interia.pl

  logo_klubu

   

  BohaterON w Twojej Szkole_banerki_160x600

 • Położenie szkoły • Maj 2022

  pon wt śr czw pt sob nie
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
Go to Top