Decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła będzie zamknięta do dnia 15 kwietnia 2020 r.