Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu analizę i zdiagnozowanie potrzeb nauczania zdalnego. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.
Zapewniamy, że informacje uzyskane w ramach ankiety traktowane będą jako poufne.
Dziękujemy za poświęcony czas.
Ankieta będzie aktywna do 20 lutego 2021 r.

Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.