Polski Komitet Olimpijski w szczególny sposób wyróżnił naszą szkołę zapraszając na spotkanie  z Thomasem Bachem Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Uroczyste wydarzenie miało miejsce 16 listopada 2021r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.   W spotkaniu brało udział dwunastu uczniów i trzech opiekunów. Zaszczyt zaprezentowania w języku angielskim naszej szkoły w przypadł Zuzannie Durce, Mai Peterze i Marcie Majewskiej uczennicom klasy  VIIIa,  które na tę okoliczność ubrały  regionalne stroje ludowe.

Nasi uczniowie   oraz   uczniowie   Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie  przedstawili przygotowane specjalnie na to wydarzenie prezentacje. Maja, Zuzia i Marta opowiedziały o historii Biegów Janusza Kusocińskiego, obchodach Dnia Patrona, kultywowaniu tradycji sportowych, regionalnych  oraz współpracy z PKOl. Na zakończenie poprosiły Pana Prezydenta o złożenie podpisu na pamiątkowej fladze z podpisani medalistów olimpijskich i mistrzów sportu. Thomas Bach chętnie się zgodził i złożył autograf na naszej fladze.  Po prezentacji Pani Katarzyny Deberny, dotyczącej działalności kulturalno – edukacyjnej PKOl, głos zabrał Prezydent MKOl, który podsumowując powiedział, że jest zaskoczony zaangażowaniem  i ogromem podejmowanych działań. „Widać w nich poświęcenie i oddanie wartościom olimpijskim, które płynie prosto z serca. Nie bez znaczenia znajdujemy w niej również nawiązanie do idei naszego założyciela, Pierre de Coubertin i jego misji. Sport i kultura łączą się, ponieważ jednoczą ludzi w wielu aspektach i uczą tak ważnych wartości jak pokój, szacunek czy przywiązanie do zasad”.   Prezydent odpowiadając na pytania młodzieży, wspomniał o swoich pierwszych zainteresowaniach piłką nożną, którą za namową rodziców i trenera zamienił na szermierkę. Decyzja okazała się słuszna, bo w 1976 roku podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu zdobył wraz z drużyną złoty medal. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do Lozanny, siedziby Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Następnie  delegacja uczniów naszej szkoły przekazała  upominki, które tematycznie nawiązywały do kultywowanych tradycji szkolnych i regionalnych. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy chętnie pozowaliśmy do pamiątkowych zdjęć. Zwiedzanie stałej ekspozycji w Muzeum Sportu i Turystyki zakończyło nasz pobyt w Centrum Olimpijskim.

                                                                                                                                      

Autor: Maria Stępniak