admin

admin

(0 comments, 48 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
Obraz przedstawia budynek szkoły

„Program dla szkół”.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.
Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:
– z klas VI-VIII szkół podstawowych,
– z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,
–  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.
Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW.
Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na stronach internetowych:

– ARiMR https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html oraz
– KOWR https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu.
Jeżeli Państwa dziecko uczy się w systemie zdalnym i jesteście Państwo zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka prosimy o skontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania ww. oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym. W przypadku, gdy szkoła nie korzysta z takiej formy udostępniania produktów dzieciom, prosimy o zwrócenie się do placówki oświatowej z prośbą o podanie przyczyny braku realizacji przez placówkę udostępniania produktów w ramach „Programu dla szkół” dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN do dnia 11 kwietnia 2021r. nauka w klasach I-III będzie realizowana w sposób zdalny.

Obraz przedstawia budynek szkoły

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem trybu nauki hybrydowej dla klas I-III w województwie mazowieckim, zmienia się plan pracy szkoły. Od dnia 15 marca 2021 roku w naszej szkole klasy I-III zostaną podzielone po połowie, na grupy  A i B. Będą one przychodziły naprzemiennie do szkoły. W ten sposób spełnimy warunek, że w szkole może być tylko 50% uczniów z klas I-III. Grupa A przychodzi w poniedziałek a grupa B we wtorek, w środę grupa A, w czwartek B, w piątek A. W drugim tygodniu (od 22.03.2021 r.) jako pierwsza przyjdzie grupa B. Szczegóły zostaną Państwu podane przez wychowawców.  Nauczyciele będą również przygotowywać materiały do samokształcenia dla uczniów, którzy w tym czasie będą w domu np. na wtorek dla grupy B, na środę dla grupy A.

Konsultacje dla klasy VIII i próbny egzamin pozostają bez zmian.

Klasy IV – VIII realizują naukę w dalszym ciągu w sposób zdalny.

Godziny kursów autobusów pozostają bez zmian.

Obraz przedstawia budynek szkoły

INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA REKOLEKCJE DZIEŃ 26.02.2021 JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu analizę i zdiagnozowanie potrzeb nauczania zdalnego. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapewniamy, że informacje uzyskane w ramach ankiety traktowane będą jako poufne. Dziękujemy za poświęcony czas. Ankieta będzie aktywna do 20 lutego 2021 r. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Ważne informacje dla rodziców.

Decyzją MEN, uczniowie klas I-III od dnia 18 stycznia 2021 r. kończą naukę zdalna i powracają do nauki stacjonarnej. Zgodnie z wytycznymi MEN obowiązują dotychczasowe obostrzenia sanitarne. W naszej placówce obowiązuje Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie pandemii i wytyczne ministerstwa.
Poniżej przedstawiamy grafik kursów autobusów z godzinami odjazdów i przyjazdów. W szkole od poniedziałku będzie funkcjonować stołówka. Indywidualne środki ochrony osobistej zapewniają rodzice.
Powracamy również do konsultacji dla las VIII. Będą się one odbywać we wtorek i środę – tak jak w listopadzie i grudniu. Uczniowie klasy VIII obowiązują te same zasady sanitarne.
W załączniku przedstawiamy aktualne wytyczne MEN.

Załączniki:

1.Rozkład jazdy autobusów.

2. Aktualne wytyczne MEN

Obraz przedstawia budynek szkoły

Opłaty za obiady.

Należności za obiady w stołówce szkolnej należy wpłacać ( do 18.12.2020 r. ) na rachunek bankowy
nr: 52 9042 1084 0680 0143 2000 0090
Dane odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Pacynie
Tytułem:   Imię i nazwisko ucznia klasa   obiady w m-cu ………………………
Informacje o wysokości należności można uzyskać w sekretariacie szkoły nr tel. 24 285 80 83

Obraz przedstawia budynek szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie w porozumieniu z Radą Rodziców ustalił, że 21 i 22.12.2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych. Wznowienie zajęć nastąpi po zakończeniu ferii zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r. Szczegóły zostaną podane przed 18.012020 r.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna monitorowanie realizacji zdalnego nauczania w szkołach. Celem monitorowania jest pozyskanie informacji od dyrektora, nauczycieli i rodziców o tym, jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, formularz anonimowej ankiety dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem: http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic

Proszę o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r.

Załączniki:
– Pismo przewodnie – monitorowanie realizacji zdalnego nauczania w szkołach.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na konferencję on-line „Współczesny wymiar bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach w okresie pandemii organizowaną w dniu 8 grudnia 2020 r. w godz. 12.00- 14.20 przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konferencja będzie dostępna pod linkiem: https://youtu.be/wyS-9dJx5WE

Załączniki:

admin's RSS Feed
 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa
  im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie
  09-541 Pacyna
  ul. Kopycińskiego 5
  woj. mazowieckie
  tel: 024/2858083
  e-mail: szkola@pacyna.mazowsze.pl
  lub zsopacyna@interia.pl

  logo_klubu

   

  BohaterON w Twojej Szkole_banerki_160x600

 • Położenie szkoły • Wrzesień 2021

  pon wt śr czw pt sob nie
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
Go to Top