Od dnia 26 kwietnia 2021 r. powracamy do trybu nauki hybrydowej w klasach I-III. Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas. Klasy IV – VIII kontynuują naukę w sposób zdalny.