Od dnia 17 maja 2021 r. do szkoły wracają uczniowie klas IV – VIII. W okresie 17 -28.05.2021 r. w trybie hybrydowym a następnie od dnia 31.05.2021 r. w trybie stacjonarnym. Dlatego od dnia 17 maja powracamy do planu, który obowiązywał wcześniej. Dotyczy to wszystkich klas. Wtedy też zmienią się godziny odjazdów autobusów. Klasy IV, VIb, VIIb w okresie nauki hybrydowej przychodzą do szkoły 17, 19, 21 maja, klasy V, VIa, VIIa przychodzą 18, 20, 24 i 28 maja. Klasa VIII od dnia 17 maja jest w szkole już codziennie. Taki podział klas umożliwi zachowanie warunków nauki hybrydowej, tj. 50% uczniów w szkole (klasy mają różną liczebność). W dniach 25, 26, 27.05.2021 r. odbędą się egzaminy klasy VIII. W tych dniach nie będzie zajęć edukacyjnych. Również zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, 4.06.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych (dzień po Bożym Ciele). Według wytycznych MEN na dzień dzisiejszy, w szkole są w dalszym ciągu obowiązkowe maseczki – dotyczy części wspólnych np. korytarzy.