Aktualności

Obraz przedstawia budynek szkoły

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie pandemii

Organizacja zajęć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innym miejscu.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

Czytaj dalej ….

Obraz przedstawia budynek szkoły

26 VIII 2020r. o godz. 14.00 odbędzie się w szkole, na dużej sali gimnastycznej spotkanie z uczniami klasy pierwszej. Zapraszamy!

Opis obrazka: Radosne dzieci biegną do szkoły. Autobus dowozi kolejnych zadowolonych uczniów.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Informacja dot. korzystania z boiska szkolnego.

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN boiska szkolne mogą być wykorzystane tylko po spełnieniu niżej podanych warunków:

 • obowiązkowa weryfikacja uczestników (pisemne zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt i wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę)
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • ograniczona liczba osób (informacji udziela zarządca terenu szkolnego),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie przez osobę odpowiedzialną za grupę,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Osoba odpowiedzialna za grupę zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających.
 • boiska mogą być wykorzystywane tylko w godzinach pracy szkoły.
Obraz przedstawia budynek szkoły

W trakcie zakończenia roku szkolnego 2019/20 uczniowie klas VIII na pamiątkę swojego pobytu w szkole, przekazali prezent – zestaw robotów do nauki programowania. Roboty będą wykorzystane  przede wszystkim w  edukacji wczesnoszkolnej. Dziękujemy!

Obraz przedstawia budynek szkoły

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pacynie składa serdecznie podziękowania Rodzicom, za ich pracę i pomoc dzieciom w czasie nauki zdalnej. Sytuacja związana z pandemią zaskoczyła nas wszystkich, dlatego wyrażamy wdzięczność za to, że mogliśmy na Państwa liczyć, że wspieraliście nas mimo własnych obowiązków i tak szybko zorganizowaliście dzieciom nowe warunki do nauki. W jednym szeregu stanęliśmy przed zupełnie nowym wyzwaniem i podołaliśmy mu. Miejmy nadzieję, że te doświadczenia nie będą potrzebne w przyszłości. Dziękujemy!

Obraz przedstawia budynek szkoły

Zakończenie roku szkolnego

Zagrożenie wynikające ze stanu epidemii i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego spotkania na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i pracowników szkoły, zakończenie roku szkolnego podlegać będzie następującym rygorom:

 1. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.
 2. Obowiązują ich maseczki ochronne oraz dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.
 3. Dzieci nie przynoszą kwiatów, maskotek i innych przedmiotów.
 4. Jeżeli tego dnia przyniosą podręczniki, powinny być one spakowane razem i podpisane.
  Książki pozostawiamy w świetlicy szkolnej.
 5. Komputery, które zostały wypożyczone uczniom należy również pozostawić w świetlicy szkolnej, podpisując stosowne dokumenty.
 6. Uczniowie przychodzą na określone godziny – nie wcześniej i nie później.
 7. Klasy, które mają zakończenie na sali gimnastycznej wychodzą wyjściem przy kotłowni.
  Z małej sali gimnastycznej uczniowie wychodzą tylnym wyjściem.
 8. W czasie spotkań z wychowawcami, należy zachować właściwą odległość pomiędzy uczestnikami spotkania. Powinny być przeprowadzone sprawnie czasowo.
 9. Harmonogram spotkań na sali gimnastycznej:
  9.00 klasa I, 10.00 klasa III, 11.00 klasa IV, 12.00 klasa Vb, 13.00 klasa VIb, 14.00 klasa VIIIa
 10. Mała sala gimnastyczna
  9.00 klasa IIa, 10.00 klasa IIb, 11.00 klasa Va, 12.00 klasa Via, 13.00 klasa VII 14.00 klasa VIIIb

W czasie przerw pomiędzy spotkaniami poszczególnych klas, nastąpi dezynfekcja określonych pomieszczeń i korytarzy

Obraz przedstawia budynek szkoły

Msza św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00.
Jednocześnie na prośbę rodziców przypominam terminy mszy zamówionych przez Radę Pedagogiczną i pracowników szkoły w intencji śp. Ireneusza Trębacza
30.05.2020 r. godz.17.30;10.06.2020 r. godz.17.30; 25.06.2020 r. godz.17.30; 3.07.2020 r. godz.18.00; 31.07.2020 r. godz.18.00; 7.08.2020 r. godz.18.00; 21.08.2020 r. godz.18.00; 11.09.2020 r. godz.18.00; 2.10.2020 r. godz.18.00; 8.11.2020 r. godz.15.00.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Wykaz podręczników do oddania na koniec roku szkolnego 2019/20

Komplety podręczników (wg wykazu) uczniowie przynoszą do szkoły w zakończenie roku i zostawiają na świetlicy szkolnej. Proszę, by książki były zapakowane w reklamówkę i podpisane. Wykaz książek wypożyczonych z biblioteki przekazują wychowawcy. Czytaj dalej…

Obraz przedstawia budynek szkoły

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są również dni egzaminu ósmoklasisty, tj. 16,17,18.06.2020 r.

Obraz przedstawia budynek szkoły

Wytyczne do egzaminu klasy VIII

Uczniu, pamiętaj!

 • Staw się na egzamin, jeśli jesteś całkowicie zdrowy, nie masz objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie jesteś objęty kwarantanną i nie mieszkasz z osobami objętymi kwarantanną.
 • Osoby, które mają objawy podobne do osoby chorej na Covid 19 ale wynikają one np. z alergii, powinny o tym fakcie poinformować wcześniej. W przypadku jeżeli tego nie zrobią, ich egzamin może być przerwany. Osoba taka będzie umieszczona izolatce. Dalsze działania podejmą odpowiednie służby sanitarne.
 • Na egzamin przyjdź w maseczce zakrywającej nos i usta. Zdejmij ją dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i rozpoczęciu pracy. W przypadku podejścia osoby z zespołu nadzorującego musisz ją założyć ponownie.
 • Możesz przynieś własną, małą butelkę wody.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób. Zdezynfekuj ręce i poddaj się procedurze mierzenia temperatury.
 • Nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 • Zostaw rzeczy osobiste (kurtkę, plecak itp.) w wyznaczonym miejscu (szatnia).
 • W trakcie egzaminu korzystaj wyłącznie z własnych przyborów i nie pożyczaj ich od innych zdających.
 • Po zakończeniu wyznaczonego czasu, arkusze są odbierane przez członków zespołu nadzorującego w kolejności wylosowanych numerów. Uczeń, któremu został wylosowany ostatni numer, pozostaje do momentu spakowania prac w bezpieczną kopertę.
 • Po zakończeniu egzaminu nie twórz zgromadzenia przed szkołą z innymi uczniami – podziel się refleksjami za pomocą komunikatorów internetowych!

Rodzicu, pamiętaj!

 • Nie możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły.
 • Jeśli Twój podopieczny wymaga pomocy np. w poruszaniu się, możesz wejść z nim na teren szkoły.
 • W innych uzasadnionych przypadkach możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Pamiętaj o maseczce zakrywającej nos i usta.
 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa
  im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie
  09-541 Pacyna
  ul. Kopycińskiego 5
  woj. mazowieckie
  tel: 024/2858083
  e-mail: szkola@pacyna.mazowsze.pl
  lub zsopacyna@interia.pl

  logo_klubu

   

  BohaterON w Twojej Szkole_banerki_160x600

 • Położenie szkoły • Marzec 2021

  pon wt śr czw pt sob nie
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top