Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są również dni egzaminu ósmoklasisty, tj. 16,17,18.06.2020 r.