Uczniu, pamiętaj!

 • Staw się na egzamin, jeśli jesteś całkowicie zdrowy, nie masz objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie jesteś objęty kwarantanną i nie mieszkasz z osobami objętymi kwarantanną.
 • Osoby, które mają objawy podobne do osoby chorej na Covid 19 ale wynikają one np. z alergii, powinny o tym fakcie poinformować wcześniej. W przypadku jeżeli tego nie zrobią, ich egzamin może być przerwany. Osoba taka będzie umieszczona izolatce. Dalsze działania podejmą odpowiednie służby sanitarne.
 • Na egzamin przyjdź w maseczce zakrywającej nos i usta. Zdejmij ją dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i rozpoczęciu pracy. W przypadku podejścia osoby z zespołu nadzorującego musisz ją założyć ponownie.
 • Możesz przynieś własną, małą butelkę wody.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób. Zdezynfekuj ręce i poddaj się procedurze mierzenia temperatury.
 • Nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 • Zostaw rzeczy osobiste (kurtkę, plecak itp.) w wyznaczonym miejscu (szatnia).
 • W trakcie egzaminu korzystaj wyłącznie z własnych przyborów i nie pożyczaj ich od innych zdających.
 • Po zakończeniu wyznaczonego czasu, arkusze są odbierane przez członków zespołu nadzorującego w kolejności wylosowanych numerów. Uczeń, któremu został wylosowany ostatni numer, pozostaje do momentu spakowania prac w bezpieczną kopertę.
 • Po zakończeniu egzaminu nie twórz zgromadzenia przed szkołą z innymi uczniami – podziel się refleksjami za pomocą komunikatorów internetowych!

Rodzicu, pamiętaj!

 • Nie możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły.
 • Jeśli Twój podopieczny wymaga pomocy np. w poruszaniu się, możesz wejść z nim na teren szkoły.
 • W innych uzasadnionych przypadkach możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Pamiętaj o maseczce zakrywającej nos i usta.