21 czerwca 2024r. uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2023/2024. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się Mszą św. w kościele parafialnym w Pacynie. Następnie cała społeczność szkolna, zaproszeni goście spotkali się w sali gimnastycznej. Dyrektor Szkoły p. Jarosław Komar powitał wszystkich gości , rodziców, Radę Pedagogiczną i uczniów. Następnie Pani wicedyrektor Jolanta Fabianowska przedstawiła działania zrealizowane w roku szkolnym 2023/2024 oraz osiągnięcia uczniów. Przewodnicząca Rady Gminy p. Beata Kowalska i Wójt Gminy Pacyna p. Tomasz Klimczak złożyli wszystkim wakacyjne  życzenia. Dyrektor Szkoły p. Jarosław Komar podziękował przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joannie Stępniak za zaangażowanie w życie szkoły.  W trakcie uroczystości Dyrektor Szkoły p. Jarosław Komar  wręczył nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce  i zachowanie. Natomiast uczniom ze  100% i wysoką frekwencją przekazał vouchery na Pływalnię, których realizacja odbędzie się we wrześniu.  Uczniowie klasy ósmej przekazali Sztandar Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie młodszym koleżankom i kolegom, a przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Grzelak przekazała władzę nowej przewodniczącej Aleksandrze  Garstce. 
Wójt Gminy Pacyna p. Tomasz Klimczak pogratulował rodzicom najlepszej absolwentki Szkoły  i przekazał na ich ręce list gratulacyjny. Najlepszej absolwentce  Antoninie Krysiak Rada Gminy Pacyna ufundowała nagrodę (tablet), którą wręczył Wójt Gminy Pacyna p. Tomasz Klimczak.
Absolwenci z klasy VIII przekazali prezent dla szkoły-tablicę multimedialną z projektorem, do którego dołożyła się również szkoła.
Uczniowie  podziękowali  wszystkim  nauczycielom  i  pracownikom obsługi za trud i  opiekę. Następnie przedstawili krótką część artystyczną.
Złożyli  życzenia zasłużonego wypoczynku dla Wszystkich. Na koniec uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.

Wszystkim życzymy miłych i  bezpiecznych wakacji!

Autor: Ewa Różycka